26 stycznia 2021

 

11.00-12.00

 

czat z ekspertami Comarch i Taxpoint w trakcie webinaru

 

 

 Podczas webinaru omówimy:

 • najważniejsze nowelizacje w ustawie PIT i CIT
 • pakiet VAT SLIM - uproszczenia w rozliczaniu VAT
 • zapisy Tarczy antykryzysowej 6.0
 • nowe przepisy kadrowo-płacowe
 • inne istotne dla przedsiębiorców zmiany (np. podatek cukrowy, skutki Brexitu)

Pokażemy również, w jaki sposób nowe przepisy zostaną obsłużone w systemach Comarch ERP.

Wideo

Główne zmiany prawno-podatkowe w 2021 roku

 

W 2021 roku wchodzą w życie zmiany prawno-podatkowe, które wpłyną na funkcjonowanie każdej firmy, od mikroprzedsiębiorstw po największe korporacje. Wprowadzone zostały znaczące zmiany w ustawach o CIT i PIT - tu pojawiły się całkowicie nowe obowiązki dla podatników, takie jak realizacja tzw. strategii podatkowej. Równocześnie przedsiębiorcy mogą się spodziewać uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT. Efektem przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów audytu przepisów w zakresie VAT, jest wchodzący w życie  tzw. pakiet „Slim VAT”. Poprzez wyeliminowanie obciążeń administracyjnych zbędnych ze względu na wprowadzone w ostatnich latach rozwiązania informatyczne, rozliczanie podatku VAT ma być mniej skomplikowane dla przedsiębiorców.

Wymienione zmiany podatkowe i inne ważne przepisy wchodzące w życie, takie jak podatek cukrowy, zostaną omówione szczegółowo w trakcie webinaru. Warto się z nimi zapoznać i zobaczyć jak zostaną obsłużone w systemach Comarch ERP.

 

Agenda webinaru

 

Nowelizacja CIT i PIT:

 • Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz jawnych
 • Obowiązkowa publikacja strategii podatkowej przez duże podmioty gospodarcze
 • Nowe transakcje objęte cenami transferowymi

Uproszczenie rozliczania VAT (VAT SLIM):

 • Wydłużenie terminu odliczenia VAT
 • Podwyższenie limitu dla prezentów małej wartości
 • Możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych nabytych w celach dalszej odsprzedaży (refaktury B2B)
 • Wyłączenie obowiązku stosowania MPP w przypadku dokonywania potrąceń pozakodeksowych np. nettingu
 • Doprecyzowanie kiedy należy rozliczać faktury korygujące in plus
 • Eksport: zastosowanie stawki 0% możliwe w ciągu 6 miesięcy od wywozu towarów przy zaliczkach eksportowych.
 • Możliwość wyboru ujednoliconego przeliczania kursów walut w VAT i w podatkach dochodowych

Tarcza antykryzysowa 6.0:

 • Zwolnienie ze składek
 • Dofinansowanie wynagrodzeń
 • Świadczenie postojowe
 • Dotacja z FP

Inne istotne dla przedsiębiorców zmiany:

 • Skutki Brexitu
 • Podatek cukrowy
 • Nowelizacje w zakresie kadrowo-płacowm

 

 

Eksperci webinaru

 

Kamil Lisowski - Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych Comarch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z firmą Comarch i produktami z oferty ERP związany od 2015 roku. Na początku odpowiadał za wsparcie klientów, prowadzenie szkoleń oraz testowanie oprogramowania. Aktualnie prowadzi spotkania i prezentacje dotyczące rozwiązań Comarch ERP. Od 2018 jako Product Manager odpowiada za rozwój systemu Comarch DMS.

 

 

Władysław Varga - Tax Manager, Taxpoint

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, licencjonowany doradca podatkowy. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2001 r. Autor wielu publikacji na tematy podatkowe w literaturze fachowej oraz glos do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, współautor komentarza do Dyrektywy VAT oraz twórca komentarza do Drugiej Dyrektywy Fakturowej. Cytowany w szeregu orzeczeń sądów administracyjnych oraz w interpretacjach organów podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Odnosi liczne sukcesy reprezentując podatników w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Wygrywał dla klientów sprawy również w Trybunale Sprawiedliwości UE, doprowadzając do zmiany praktyki polskich organów podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia dotyczące tematyki VAT i związanych z tym praktycznych wątpliwości i problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla klientów m.in. z branży sprzedaży detalicznej (retail), motoryzacyjnej oraz informatycznej.

 

Partner merytoryczny webinaru

 

 

 

 

Odpowiedzi ekspertów Comarch i Taxpoint na wybrane pytania z czatu

Pytania Odpowiedzi

Otrzymałam fakturę VAT od dużej hurtowni budowlanej na inne dane nabywcy. Pozostałe elementy i dostawa jest OK. Wystawiłam notę korygującą z prośbą o podpisanie i odesłanie ewentualnie o fakturę korygującą w oparciu o art 106 j ust.1 pkt 5) ustawy o VAT i już trzeci tydzień nie otrzymuję odpowiedzi bo moja prośba została wysłana do centrali do prawnika. Czy to prawda że nie można korygować nabywcy po wystawieniu faktury?

Taxpoint: Nota korygująca mogłaby w tym przypadku znaleźć zastosowanie, jeżeli dotyczyłaby drobnych błędów w danych kontrahenta (np. literówka w nazwie czy adresie). W przypadkach, w których dochodzi do całkowitej zmiany strony transakcji (tak jak w przedstawionym przypadku), wystawienie noty korygującej nie jest możliwe - zmiana powinna być przeprowadzona poprzez wystawienia faktury korygującej.

Faktury korygujące - czy jeżeli nie podpiszę żadnego oświadczenia z klientem, ale nadal mam podpisy klientów z datą na fakturze korygującej, to urząd może mi coś zarzucić? Nie jestem w stanie zebrać kilku tysięcy oświadczeń - obsługuje sieć handlową.

Taxpoint: Na gruncie obowiązujących od 2021 r. przepisów istotne jest kiedy doszło do uzgodnienia warunków obniżenia ceny i kiedy warunki tego uzgodnienia zostały spełnione. Faktura korygująca ma tutaj drugorzędne znaczenie. W związku z tym, jeżeli wcześniej nie nastąpiło żadne uzgodnienie, to widzimy argumenty żeby uznać podpis klienta na fakturze korygującej za kluczowy w tym przypadku. Ze względu na brak znanej nam praktyki organów podatkowych nie możemy jednak na obecnym etapie wykluczyć, że takie podejście może być kwestionowane.

Czy limit małego prezentu to jest kwota netto czy brutto?

Taxpoint: W przypadku prezentów małej wartości od 1 stycznia 2021 r. jest to kwota 20 zł netto.

Podatnik rozliczający się kwartalnie wcześniej mógł rozliczyć VAT naliczony przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe. W tym roku będzie taki podatnik zlimitowany do 3 miesięcy dodatkowych - jak w przypadku podatnika rozliczającego się miesięcznie?

Taxpoint: W ramach SLIM VAT wprowadzono 1 dodatkowy miesiąc na rozliczenie podatku naliczonego. Rozwiązanie to dotyczy podatników, którzy stosują miesięczne rozliczenia VAT. W przypadku podatników, którzy korzystają z kwartalnego systemu rozliczeń okres na rozliczenie podatku naliczonego nie został rozszerzony w ramach SLIM VAT (obowiązują dotychczasowe rozwiązania).

Czy porozumienie dot. rozliczania korekt należy podpisać ze wszystkimi kontrahentami, czy z częścią można rozliczać na nowych zasadach z pozostałymi na starych zasadach?

Taxpoint: Stosowanie nowych zasad korygowania odnosi się wyłącznie do tych kontrahentów, z którymi zawarliśmy stosowne porozumienia. Nie ma przy tym przeszkód aby część transakcji rozliczać na nowych, a część na starych zasadach.

Czy na pewno możliwość odliczenia vat od usług gastronomicznych nabytych w celu odsprzedaży się nie zmienia?

Taxpoint: Od usług gastronomicznych nie ma prawa do odliczenia (tutaj przepis się nie zmienił). Możliwość odliczenia dotyczy wyłącznie usług noclegowych nabytych w celu dalszej odsprzedaży.

Czy zastosowanie tych samych kursów przy eksporcie (do VAT i podatku dochodowego od 01.01.2021) dotyczy zarówno podatników CIT jak i PIT?

Taxpoint: Tak, możliwość korzystania ze spójnych kursów walutowych dotyczy zarówno podatników PIT jak i CIT.

Obowiązkowe MPP dla wszystkich faktur na kwotę powyżej 15000 zł brutto, czy tylko tych z załącznika nr 15?

Taxpoint: Obowiązkowym mechanizmem MPP objęto tylko te transakcje, dla których obie wymienione przesłanki spełnione są łącznie.

Czy do ujednolicenia kursów można używać tylko kursu do VAT czy tylko kursu do podatku dochodowego?

Taxpoint: Ujednolicenie działa w ten sposób, że dla celów VAT stosowany jest kurs właściwy dla podatku dochodowego. W drugą stronę (stosowanie kursu VAT dla celów podatku dochodowego) ujednolicenie nie działa.

Czy na pewno możliwość odliczenia VAT od usług gastronomicznych nabytych w celu odsprzedaży się nie zmienia? Zmiana dotyczy tylko usług noclegowych?

Taxpoint: W ramach pakietu SLIM VAT wprowadzono możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych, które zostały nabyte, w celu odsprzedaży dla innego podatnika. Zmiana nie objęła swym zakresem innych świadczeń, dla których mamy ograniczenie odliczenia VAT - np. usług gastronomicznych.

Na fakturach korygujących sprzedawca umieszcza oświadczenie: "Niniejsza faktura korygująca stanowi potwierdzenie dokonania uzgodnień obniżenia podstawy opodatkowania pomiędzy stronami. Za datę dokonania uzgodnień uważa się dzień wystawienia faktury korygującej.'' Czy jest to zgodne z nowelizacją ustawy Slim VAT?

Taxpoint: W naszej ocenie taka klauzula umieszczona na fakturze powinna być akceptowalna. Trudno jednak na ten moment stwierdzić, jak do tej kwestii będą podchodzić organy podatkowe.

Faktury korygujące: Jeżeli ustalę z dostawcą zmiany dotyczące podstawy korekty np. w miesiącu styczniu, a warunki te zostaną spełnione dopiero w lutym, to czy fakturę korygującą mam uwzględnić w styczniu czy w lutym?

Taxpoint: W lutym - decydujący w tym przypadku jest moment realizacji warunków uzgodnienia.

Wystawiono fakturę sprzedaż MPP o dużej wartości na roboty budowlane. Po czym wystawiono fakturę korygującą, na skonto której wartość jest poniżej 15 000 zł. Czy fakturę korygującą w nowym JPK też wykazuję z MPP?

Taxpoint: Jeżeli skonto nie powoduje, że wartość całej transakcji spada poniżej 15.000 zł, to taką fakturę korygującą również w naszej ocenie trzeba oznaczyć jako MPP.

Czy w Optimie da się podpiąć załącznik 15vat żeby automatycznie nadawał MPP wg pkwiu tylko do faktur, które mają towar z odpowiednim pkwiu? Handlowcy się gubią i nie wiedza kiedy nadawać MPP, więc nadają wszystkim fa powyżej 15 tys.

Comarch: Na karcie danego towaru, który jest wyszczególniony w załączniku 15 UoV należy zaznaczyć parametr: "MPP - podzielona płatność". Dzięki temu parametr MPP na dokumencie będzie automatycznie zaznaczany tylko wtedy, gdy kwota przekracza 15 tys. i wśród pozycji na dokumencie jest towar, który ma zaznaczony ten parametr.

A co jeśli faktura jest na 15 000zł brutto, a tylko jedna pozycja na kwotę np. 400zł jest w załączniku nr 15? Wtedy też stosujemy MPP?

Taxpoint: Warunki do oznaczenia MPP powinny być spełnione łącznie - tj. kwota faktury co najmniej 15 tys. PLN i na fakturze znajdują się pozycje wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Wystarczy przy tym, aby tylko 1 pozycja faktury (np. podana kwota 400 zł) była objęta załącznikiem nr 15 i oznaczenie MPP powinno być zastosowane do całej faktury.

MPP - fv na kwotę powyżej 15 tys i 15 tys również?

Taxpoint: Tylko powyżej 15.000 zł brutto.

Dobrze rozumiem, że jeśli otrzymałam fakturę z datą dostawy wcześniejszą niż data wystawienia faktury to do przeliczania faktury do VAT stosowałam kurs z dnia poprzedzającego dostawę, a do CIT kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, a teraz mogę przy tym pozostać lub stosować tylko kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury?

Taxpoint: Tak, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów jest taka możliwość (stosowanie dla celów VAT kursu analogicznego jak przy przeliczeniach przychodu w CIT/PIT). Przy czym regułę tę należy stosować do wszystkich realizowanych transakcji (nie można sobie wybrać pojedynczych transakcji, do których takie uproszczenie będzie stosowane).

Czy ustalenia z dostawcami dot. faktur korygujących muszą być spójne dla wszystkich dostawców? Czy mogą być różne?

Taxpoint: Ustalenia mogą być różne w zależności od dostawcy i podpisanego z nim porozumienia. Nie ma przy tym obowiązku zawierania porozumień ze wszystkimi kontrahentami.

Czy parametr MPP trzeba zaznaczać również w rejestrach zakupu?

Taxpoint: Tak, parametr "MPP" w JPK_V7 dotyczy zarówno ewidencji sprzedaży jak i zakupu (przy czym w stosunku transakcji zakupowych skutkujących powstaniem podatku VAT należnego po stronie nabywcy, np. WNT czy import usług takie parametr nie powinien być stosowany).

Spółka jawna dwóch osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu cit i jest zwolniona z informowania urzędu skarbowego o wspólnikach spółki?

Taxpoint: Tak - jeżeli wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne, brak jest ryzyka opodatkowania takiej spółki CIT.

Jak się ma CIT dla spółki jawnej gdzie wspólnikami są tylko osoby fizyczne, czy trzeba składać CIT-15J+załącznik CIT/JW? Nawet w urzędzie skarbowym informują, że lepiej złożyć.

Taxpoint: W przypadku spółek jawnych gdzie wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nie ma ryzyka objęcia takiego podmiotu podatkiem CIT (niezależnie od złożenia informacji). Celem uniknięcia potencjalnych wezwań do złożenia wyjaśnień można rozważyć jednak poinformowanie US o składzie wspólników takiej spółki (opcjonalnie).

Czy na fakturze sprzedaży można stosować fizycznie zapis Mechanizm Podzielnej Płatności - jeśli kwota pow. 15.000,00, ale nie ma pozycji z zał.15?

Taxpoint: Taki zapis na fakturze jest możliwy. Nie zalecamy jednak takiej praktyki, bo inne będzie traktowanie takiej faktury dla celów JPK_V7 (w JPK_V7 jako "MPP" należy oznaczać wyłącznie faktury objęte obowiązkową podzieloną płatnością - w tym przypadku, ze względu na fakt, że towar nie jest wskazany w załączniku nr 15, takie obowiązek nie powstaje).

Pytanie dotyczące CIT. Jeśli spółka (zoo lub SA) jest małym podatnikiem, ale nie zatrudnia pracowników w ramach umowy o pracę bądź jej udziałowcem jest inna spółka (zoo lub SA), to nie może skorzystać z 9% stawki CIT w 2021 roku?

Taxpoint: Zgodnie z treścią przepisów ustawy o CIT przez małego podatnika rozumie się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług - brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Natomiast dla celów zastosowania stawki 9% należy odnieść się do przychodów (szersza definicja) podatnika (netto), które w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Są to jedyne warunki jakie należy rozpatrywać w kontekście zastosowania obniżonej stawki CIT.

Czy ujednolicenie kursu w eksporcie trzeba stosować ciągle i zawsze, czy można wybiórczo np. dla określonej grupy odbiorców exp.? lub np. dla określonych (wybranych) transakcji podając podstawę art 31a ust 2a UoVAT?

Taxpoint: Jeżeli podatnik wybierze stosowanie dla celów VAT zasad przeliczeń analogicznych jak dla przychodu w podatkach dochodowych, to konieczne jest stosowanie tych zasad do wszystkich transakcji (niezależnie, czy jest to dostawa krajowa, eksport czy WDT) realizowanych przez następne 12 miesięcy.

Czy spółka komandytowa ma prawo do zastosowania stawki CIT 9%?

Taxpoint: Tak, jeżeli spełnia ogólne warunki z ustawy.

Czy jeśli wspólnikami spółki jawnej będą osoby fizyczne i osoba prawna, można skorzystać ze złożenia informacji o składzie spółki, aby uniknąć opodatkowania podatkiem CIT?

Taxpoint: Tak, celem uniknięcia opodatkowania CIT (które ma charakter trwały), konieczne jest w takim wypadku złożenie stosownej informacji w ustawowym terminie.

Czy 100 zł dla prezentów to wartość netto czy brutto?

Taxpoint: Netto (bez podatku).

Czy tarcza 6.0. dotyczy wszystkich branż?

Comarch: Tarcza dotyczy działalności pod konkretnymi kodami PKD. Dla większości form wsparcia jest to dosyć szeroka lista (poza wsparciem dla branży turystycznej). Konkretne kody PKD mogą Państwo znaleźć na stronach rządowych m.in.: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz

Jeżeli w spółce komandytowej 99% udziałów ma komplementariusz, to będzie on mógł odliczyć w swoim PIT podatek dochodowy spółki?

Taxpoint: Tak, przepisy ustawy zasadniczo umożliwiają odliczenie od podatku PIT podatku od osiągniętego dochodu zapłaconego na poziomie spółki.

Kontrahent unijny (dostawca) udzielił nam skonta z tytułu dokonanych przez nas zakupów za cały 2020 r. Dokument został wystawiony z datą 31.12.2020 r, a otrzymaliśmy go w styczniu 2021 r. czy potraktować to jako korekta WNT? Jaki kurs w podatku VAT, jaki kurs w CIT, w którym okresie ująć w JPK V7 - XII 2020 czy I2021?

Taxpoint: Tak, to jest korekta WNT. Naszym zdaniem właściwe byłoby ujęcie jej do VAT za grudzień 2020 r.

Czy przy sprzedaży na poziomie 3 miliony netto w roku 2020 można w 2021 rozliczać się na ryczałcie?

Taxpoint: Co do zasady od 2021 r. limit przychodów z pozarolniczej dz. gosp. uprawniający do opodatkowania w formie ryczałtu wynosi 2 mln euro (uwaga na rozliczenie kwartalne).

Można prosić link do kalkulatora wyliczeń (podobno "dostępny na naszych stronach") czy dany podatnik może (kwalifikuje się do) skorzystać z pomocy tarczy 6.0 i PFR 2.0 ?

Comarch: Pod podanym linkiem znajdują się raporty pod tarczę 6.0 dla Bi Point i Analiz BI (plik: TarczaAntykryzysowa - Raporty i Dashboardy wesja druga.zip): https://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2145

Pytanie dot. PODATKU CUKROWEGO: Czy napój na bazie herbaty z dodatkiem cukru trzcinowego poniżej 5g w 100g podlega podatkowi cukrowemu?

Taxpoint: Opłata cukrowa jest sumą dwóch wartości, stałej i zmiennej. Na każdy litr napoju opłata wynosi: (i) 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej, (ii) 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Czyli napój podany w pytaniu będzie podlegał opłacie (stałej)

Proszę o przypomnienie zasad Strategii podatkowej. Gdzie ma być zamieszczona, co ma zawierać i do kiedy trzeba przekazać do Urzędu Skarbowego informację o tym?

Taxpoint: Strategia podatkowa zasadniczo ma zostać przygotowana w j. polskim i opublikowana na stronie internetowej podatnika. Stosowna informacja o jej sporządzeniu powinna zostać przekazana w drodze elektronicznej do właściwego US w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Brak wykonania tego obowiązku zagrożony jest karą administracyjną do wysokości 250 tys. zł. Jeśli chodzi o elementy strategii podatkowej to wymienione one są w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT (jest to dość obszerny katalog).

A import usług z Irlandią?

Taxpoint: Zakupy usług z Irlandii w dalszym ciągu będą w polskich rozliczeniach traktowane jako import usług.

Jakie rozwiązania są przewidziane dla spółek komandytowych, które od maja będą objęte CIT natomiast badanie będzie za cały 2021 rok?

Comarch: W systemach Comarch ERP planujemy dodać dedykowane modyfikacje, które umożliwią wyliczenie CIT za okres niepokrywający się z okresem obrotowym tj. maj-grudzień.

Gdzie w Optimie w ustawieniach należy zaznaczyć podział kosztów i przychodów do wyliczenia podatku dochodowego spółki na poł. Jest dwóch wspólników.

Comarch: Udział właścicieli można określić z poziomu karty właściciela: Ogólne/Inne/Właściciele. Po prawej stronie na otwartej karcie jest ikona "Udziały i kwoty deklaracji" i za jej pomocą otwierane jest okno listy m.in. udziałów. Wchodząc w szczegóły danego roku na zakładce czwartej jest możliwość ustawienia udziałów per miesiąc.

Czy przewidziane jest dodanie w systemie możliwości wystawienia faktury w dwóch językach: polski/angielski?

Comarch: W każdym z systemów są dostepne wydruki w języku polskim. W Comarch ERP Optima dostępny jest standardowy wydruk "Invoice" w j. angielskim (z poziomu FS), podobnie w ERP XL (z FSE). W Comarch ERP XT istnieje możliwość przygotowania własnego wydruku w odpowiednim języku za pomocą wbudowanego konfiguratora.

Czy przewidziane jest w systemie XL wystawianie faktur eksportowych?

Comarch: W Comarch ERP XL dostępne są dokumenty faktur eksportowych: FSE. Dostępne są one na liście dokumentów handlowych z poziomu bocznej zakładki o nazwie "eksport".

Co w przypadku korekty dla GB wystawianej w 2021 do roku 2020 przy założeniu, że zmieniono w kartotece kontrahenta na pozaunijny?

Comarch: W przypadku korekty domyślnie podpowie się status z dokumentu pierwotnego tj. Wewnątrzunijny. Przy zapisie korekty system wyświetli komunikat, że od 01.01.2021 zmieniły się warunki handlowe z możliwością zmiany statusu transakcji na pozaunijny (lub zachowania statusu wewnątrzunijny). Większość interpretacji sugeruje, że jednak w takiej transakcji (korekta) powinien zostać zachowany status transakcji źródłowej.

Czy podatek cukrowy dotyczy tylko producentów, czy też hurtowni i sprzedaż detaliczną?

Comarch: Co do zasady obowiązek zapłaty podatku leży po stronie podmiotu, który:
- sprzedaje napoje do punktów sprzedaż detalicznej,
- produkuje, nabywa napoje z innych krajów UE lub spoza UE i prowadzi ich sprzedaż detaliczną,
- zamawia u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy – obowiązek zapłaty ciąży na zamawiającym.