04 czerwca 2019

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może działać także samodzielnie.

 

 

 

Podczas webinaru poznasz funkcjonalności aplikacji:

  • rejestr pracowników i prowadzenie ewidencji pracowników
  • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
  • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
  • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek
  • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
  • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

Wideo

4 czerwca 2019, godzina 11:00

Podczas szkolenia dostępny będzie czat!

 

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki dla firm

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – to nowy system oszczędności emerytalnych, który docelowo będą musiały obsługiwać wszystkie polskie firmy. 

Przepisy o PPK będą wchodzić w życie stopniowo. Na pierwszy ogień pójdą największe, zatrudniające powyżej 250 pracowników, firmy – a jako ostatni nowe prawo będą musieli wdrożyć mniejsi przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa - będzie wymagało podjęcia szeregu działań przygotowawczych a później stałej obsługi programu. Na firmie ciąży obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK i podpisania z nią umowy, prowadzenia ewidencji pracowników, rejestru przystąpień i wystąpień pracowników do PPK, naliczania i ewidencjownowania miesięcznych składek, raportowania do instytucji finansowych. 

Zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK obejmuje wszystkie wymagane prawem obowiązki przedsiębiorstw związane z obsługą nowego programu emerytalnego, co zaprezentujemy Państwu w trakcie webinaru.

 

Szkolenie poprowadzą:

 

Paweł Dobrzyniecki - Dyrektor sprzedaży MSP, Comarch SA

Absolwent kierunku Ekonomia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz International Business w ramach Stypendium Socrates – Erasmus na jednej z najlepszych francuskich uczelni ekonomicznych. Od początku swojej zawodowej kariery związany z rynkiem nowych technologii, początkowo jako Project Manager w spółce zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych. W firmie Comarch pracuje od ponad 7 lat, od samego początku odpowiedzialny za współpracę z firmami partnerskimi, obecnie odpowiada za całość sprzedaży rozwiązań dla MSP.

 

 

 

Urszula Kozłowska - Ekspert ds. kadr i płac systemu Comarch ERP Optima

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Informatyka i Ekonometria. Pracę w firmie Comarch rozpoczęła w 2010 roku. Obecnie zajmuje się wsparciem merytorycznym Klientów oraz Partnerów w obrębie modułu Płace i Kadry systemu Comarch ERP Optima, a także aplikacji Comarch HRM. Odpowiada również za przygotowywanie i prowadzenie szkoleń zewnętrznych, webinarów oraz występuje na konferencjach z zakresu tej tematyki.

 

 

 

Patronat medialny webinaru

 

 

Podstawowe informacje o PPK >>>

Pobierz demo aplikacji do obsługi PPK >>>