06 października 2020

 

11.00-12.00

 

czat z ekspertami Comarch w trakcie webinaru

 

 

 Tematyka webinaru:

 

  • Podzielimy się doświadczeniami z etapu wdrażania PPK w dużych firmach.
  • Podpowiemy, jak przygotować firmę na PPK i jak sprawnie obsługiwać nowy program emerytalny z aplikacją Comarch PPK.
  • Gośćmi webinaru będą przedstawiciele AVIVA Investors Poland TFI, AXA TFI, TFI ALLIANZ Polska i Millennium TFI. Powiedzą, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze operatora PPK w firmie i jak ważane w procesie obsługi PPK są narzędzia informatyczne.

Wideo


Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z czatu:

 

Główne założenia programu PPK >>>

Działanie aplikacji Comarch PPK >>>

 

Pracownicze Plany Kapitałowe w małych i średnich firmachPracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – to wdrażany od 2019 roku, powszechny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zgromadzenie środków, które pracownik będzie mógł wykorzystać po ukończeniu 60 roku życia. Program docelowo będą musiały obsługiwać wszystkie polskie firmy.

Przepisy o PPK wchodzą w życie stopniowo. Na pierwszy ogień poszły największe, zatrudniające powyżej 250 pracowników firmy – a jako ostatni nowe prawo będą musieli wdrożyć mniejsi przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

W 2020 r. PPK zaczyna obowiązywać dwie grupy firm:
•    zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
•    zatrudniające od 20 do 49 pracowników.

W związku z pandemią koronawirusa, firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników, zyskały dodatkowe pół roku i obecnie obowiązujące terminy związane z wdrożeniem PPK są takie same dla średnich i małych firm:
•    umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27 października 2020 r.,
•    umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa - wymaga szeregu działań przygotowawczych a później stałej obsługi programu. Na firmie ciąży obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK i podpisania z nią umowy, prowadzenia ewidencji uczestników programu oraz składanych przez nich deklaracji, naliczania i ewidencjonowania miesięcznych składek, raportowania do instytucji finansowych.

 

Partnerzy webinaru

 

 

Webinar prowadzą:

 

Marta Krupska - Sales Manager Comarch ERP

Z branżą IT związana od początku kariery zawodowej. W firmie Comarch od 2007 roku odpowiada za sprzedaż oprogramowania dla rynku MSP. Współpracuje z kluczowymi Partnerami biznesowymi Comarch oraz nadzoruje pracę działu handlowego w regionie centralnej i północno – wschodniej Polski.

 

 

 

Piotr Pawlik - Ekspert ds. programów inwestycyjnych i emerytalnych Aviva Investors Poland TFI

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek Europeistyka) oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, a z rynkiem kapitałowym związany od 12 lat. W Aviva Investors od 2013 roku, odpowiada za sprzedaż produktów inwestycyjnych i programów emerytalnych, w tym PPK.

 

 

 

 

Katarzyna Dudek - Koordynator Zespołu ds. PPK w AXA TFI

 

Związana z rynkiem funduszy inwestycyjnych od 2004 r., posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i obsłudze produktów emerytalnych. Zaangażowana w projekty związane z wdrażaniem m.in. IKE, IKZE i PPK. Od 2019 r. pełni rolę Koordynatora Zespołu ds. PPK w AXA TFI odpowiedzialnego za procesy operacyjne, rozwiązania systemowe w obszarze PPK, ofertę i wsparcie merytoryczne Pracodawców.

 

 

 

Anna Bąkała – Członek Zarządu TFI Allianz Polska S.A.

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego SGH i Akademii Leona Koźmińskiego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w instytucjach rynku kapitałowego, z czego 12 lat w strukturach sprzedażowych TFI. Karierę zawodową zaczynała w Biurze Maklerskim BGK. Następnie w pracowała w PTE BIG Banku Gdańskiego, w PKO/CREDIT SUISSE TFI i w BRE Wealth Management S.A. jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Relacjami z Klientami. Od 2010 związana jest z Grupą Allianz Polska jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w TFI Allianz Polska S.A., powołana na stanowisko Członka Zarządu z dniem 1 stycznia 2016 roku.
 


Michał Trojanowski – Dyrektor Regionalny ds. Wsparcia Sprzedaży w Millennium TFI

Od 13 lat związany z rynkiem finansowym, doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych grupach bankowych przy pracy z Klientami detalicznymi, firmowymi i z segmentu Private Banking. Od 2018 roku zajmuje się komunikacją inwestycyjną w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania UW z 2010 roku. Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Bankowca EFCB oraz Europejskiego Doradcy Finansowego EFA EFPA nr 542.

 Partner medialny webinaru

 


 

 

Pobierz demo aplikacji Comarch PPK >>>

 

 

Jakie są główne założenia programu PPK? 

Pytania Odpowiedzi

Czy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia danych dot. PPK do systemu kadrowo płacowego nawet jeśli wszyscy pracownicy złożyli rezygnację?

Tak, w danych pracownika należy odnotować informacje o rezygnacji z PPK. Będzie to istotna informacja, gdy w 2023 roku będzie automatyczne zapisanie osób, które wcześniej zrezygnowały z uczestnictwa w PPK.

Jeśli umowę o prowadzenie zawrzemy 10.04.2021r., to czy składki potrącamy z kwietniowych wynagrodzeń?

Wpłaty do PPK pobieramy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie i przekazujemy do 15 dnia kolejnego miesiąca po ich pobraniu.

Czy od wynagrodzenia za czas choroby odprowadzamy składki na PPK?

Podstawę składek na PPK stanowi wynagrodzenie, od którego naliczamy składki na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym, że od wynagrodzenia za czas choroby nie naliczamy składek społecznych zatem nie stanowi ono podstawy PPK.

Czy osoba z przedziału 18-55 musi złożyć deklarację o przystąpieniu do PPK, czy wchodzi z automatu?

Osoba w wieku 18-55 jest automatycznie zapisana do PPK. Nie składa żadnego wniosku.

Czy osobę, która ma 59 lat liczy się do osób zatrudnionych i do PPK?

Tak, taką osobę zaliczamy do osób zatrudnionych. Do PPK może przystąpić na własny wniosek.

Czy przystępując do PPK od 1.01.2021,stan zatrudnienia przyjmujemy z 31.12.2020r.?

Jeśli pracodawca nie przystąpił do PPK w żadnym wcześniejszym etapie z uwagi na liczbę zatrudnianych pracowników to do PPK przystępuje od 1.01.2021, gdyż w tym etapie przystępują wszystkie pozostałe firmy (informacja ze strony mojeppk.pl:
1 stycznia 2021 IV etap wprowadzenia PPK - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Pracownik jest zatrudniony z dniem 30.09.2020, umowę o zarządzanie podpisaliśmy 5.10.2020, pracownik wykazuje chęć przystąpienia. Kiedy mogę potrącić mu pierwszą składkę?

Pracownik zatrudniony 30.09.2020 może przystąpić do PPK dopiero po przepracowaniu u Państwa 3 miesięcy (do stażu wliczamy także poprzednie zatrudnienie w Państwa, które były w okresie 12 miesięcy). Wpłaty naliczamy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie w jego imieniu.

Od którego miesiąca jest obowiązek naliczania składek i odprowadzenia do funduszy?

Wpłaty pobieramy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie i przekazujemy do instytucji do 15 dnia miesiąca kolejnego po pobraniu.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie we wrześniu a o prowadzenie 09 listopada. Czy zawierając umowę o prowadzeniu sprawdzamy pracownika czy upłyną termin 3 miesięcy zatrudnienia od dnia 09.11 wstecz czy wszyscy przystępują a dopiero koleni zatrudniani pracownicy po dniu 09.11 będą musieli spełnić 3 miesięczny warunek zatrudnienia?

W przypadku pracowników, którzy na dzień 1 lipca 2020 (w przypadku pracodawców wchodzących do PPK z tym dniem) byli zatrudnieni w firmie zawieramy umowę o prowadzenie niezależnie od ich stażu pracy w naszej firmie. W przypadku pracowników zatrudnionych po 1 lipca 2020 umowę zawieramy dopiero po przepracowaniu 3 miesięcy. Do tego okresu zaliczamy poprzednie zatrudnienie w naszej firmie w ostatnich 12 miesiącach.

Czy członkowie Rady Nadzorczej podlegają obowiązkowo PPK?

Tak, jeśli otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie i podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Do 27.10.2020 trzeba podpisać umowę z wybraną placówką tak?

Tak, do 27.10 trzeba podpisać umowę o zarządzanie z wybranym TFI.

Kiedy powinna zostać pobrana pierwsza składka na PPK, jeśli umowa o zarz. jest do 27-10-2020 i o prow. do 10-11-2020. Czy powinna zostać pobrana już w październiku? czy w listopadzie?

Wpłaty do PPK pobieramy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie i przekazujemy do 15 dnia kolejnego miesiąca po ich pobraniu.

Gdy wszyscy pracownicy zrezygnują z uczestnictwa w PPK czy pracodawca jest zwolniony z odprowadzania składek na PPK?

Tak, pracodawca odprowadza składki tylko za pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Jak powinny być naliczane wpłaty do PPK przy terminie wypłaty wynagrodzenia 10 kolejnego m-ca?

Wpłaty do PPK naliczamy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie.

Jeśli umowa o zarządzanie została zawarta we wrześniu, a lista pracowników przystępujących zostanie przesłana z początkiem listopada, to składki potrącam w listopadowym wynagrodzeniu?

Wpłaty do PPK naliczamy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie.

Kto może nie podpisywać umów z firmami o zarządzaniu?

PPK nie muszą wprowadzać:

1. Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

2. Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

3. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

4. Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Z jakich środków pracodawca dopłaca? Ze swoich własnych?

Pracodawca finansuje z własnych środków wpłatę podstawową dla pracownika w wysokości 1,5%. Może także opłacać wpłatę dodatkową.

Pracownica zgłosiła się do programu PPK, jednak zaszła w ciąże czy teraz musi zrezygnować z programu?

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i pracownik w dowolnym momencie może złożyć deklarację rezygnacji. Ustawa nie wskazuje żadnych okoliczności, w których pracownik powinien zrezygnować z PPK. Podczas długiej nieobecności pracownik nadal jest uczestnikiem PPK.

Jeśli ktoś jest w PPK i kończy 55 lat to automatycznie zostaje wykreślony?

Nie, są nadal w PPK.

W wypłacie listopadowej będziemy potrącać pierwszą wpłatę na PPK. Czy pierwszą wpłatę do instytucji finansowej możemy również przelać w dniu 30 listopada? Spotkałam się z interpretacją, że pierwsza wpłata musi pójść koniecznie w miesiącu następnym.

Zgodnie z wyjaśnieniami znajdującymi się na mojeppk.pl pierwsze wpłaty do PPK dla osób zatrudnionych - w imieniu i na rzecz których zostały zawarte umowy o prowadzenie PPK w lipcu 2019 roku i którym, po ich zawarciu, jeszcze w lipcu 2019 roku zostało wypłacone wynagrodzenie - należało obliczyć i pobrać w terminie wypłaty wynagrodzenia i odprowadzić na rachunek PPK w okresie od 1 do 15 sierpnia 2019 roku. Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu umowy o PPK zostało wypłacone dopiero w sierpniu 2019 roku, termin dokonania wpłat do PPK uległ odpowiedniemu przesunięciu o 1 miesiąc.
To oznacza, że w takiej sytuacji pierwsze wpłaty należało obliczyć i pobrać w terminie wypłaty wynagrodzenia w sierpniu i odprowadzić na rachunek PPK w okresie od dnia ich obliczenia i pobrania do 15 września 2019 roku. Z wyjątkiem pierwszej wpłaty po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, ustawa o PPK nie określa, kiedy można najwcześniej dokonać wpłat do PPK - po ich obliczeniu i pobraniu. Wskazuje tylko maksymalny termin na ich dokonanie, stanowiąc, że powinny być one przekazane instytucji finansowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Najpóźniejsze pierwsze wpłaty do PPK mogły zostać dokonane w grudniu 2019 roku lub w styczniu 2020 roku. Pierwsze wpłaty do PPK dla osób zatrudnionych - w imieniu i na rzecz których zostały zawarte umowy o prowadzenie PPK w listopadzie 2019 roku i którym, po ich zawarciu w listopadzie 2019 roku, zostało wypłacone wynagrodzenie - należało obliczyć i pobrać w terminie wypłaty wynagrodzenia i odprowadzić na rachunek PPK w okresie od 1 do 15 grudnia 2019 roku. Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie, po zawarciu w listopadzie 2019 roku umowy o prowadzenie PPK, zostało wypłacone dopiero w grudniu 2019 roku, termin dokonania wpłat do PPK uległ odpowiedniemu przesunięciu o miesiąc. To oznacza, że w takiej sytuacji pierwsze wpłaty należało obliczyć i pobrać w terminie wypłaty wynagrodzenia w grudniu i odprowadzić na rachunek PPK w okresie od dnia ich obliczenia i pobrania do 15 stycznia 2020 roku.

A co z Pracownikami, których zatrudnimy np. miesiąc po wprowadzeniu PPK?

W przypadku pracowników zatrudnionych po dacie objęcia firmy obowiązkiem utworzenia PPK umowę o prowadzenie PPK w ich imieniu zawieramy dopiero po przepracowaniu przez nich 3 miesięcy. Do stażu pracy zaliczamy także poprzednie zatrudnienie w naszej firmie w ostatnich 12 miesiącach.

Czy pracownik składa oświadczenie czy chce przystąpić do PPK dopiero po wyborze instytucji finansowej?

PPK obejmuje automatycznie wszystkich pracowników w wieku 19-55 lat. Ci którzy nie chcą być objęci programem muszą złożyć rezygnację.

Czy pracodawca może indywidulanie wybrać komu ile % będzie przekazywał?

Tak, pracodawca może ustalić DODATKOWE wpłaty indywidualnie dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników.

Czy pracownik posiadający nr PESEL, składając deklarację rezygnacji jest zobowiązany do podania nr dowodu tożsamości? Czy złożenie niniejszej deklaracji bez tych danych będzie prawnie skuteczne?

Zgodnie z wyjaśnieniami dostępnymi na mojeppk.pl: Przepisy ustawy o PPK wskazują, że deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK powinna zostać złożona w formie pisemnej. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK określa szczegółowy zakres danych, w tym danych identyfikujących, które powinna zawierać deklaracja. Celem określenia w rozporządzeniu szczegółowego zakresu danych, które powinna zawierać deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w tym danych identyfikujących uczestnika PPK, jest w szczególności udokumentowanie faktu złożenia tej deklaracji przez daną osobę zatrudnioną i ochrona osób zatrudnionych poprzez zapewnienie prawidłowości procesu naliczania, pobierania oraz dokonywania wpłat do PPK. W związku z powyższym, dla wskazania konsekwencji prawnych złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w której nie zostaną podane wszystkie dane identyfikujące uczestnika PPK, podmiot zatrudniający powinien ocenić, czy braki te mają wpływ na ustalenie tożsamości osoby składającej deklarację. Innymi słowy - czy mogą powstać wątpliwości w zakresie identyfikacji osoby, która złożyła taką deklarację. Jeżeli takie wątpliwości powstaną, mogą one stanowić podstawę do uznania, że deklaracja nie została skutecznie złożona. To oznacza, że jeśli osoba zatrudniona złoży deklarację rezygnacji nie wskazując w niej wszystkich danych identyfikujących uczestnika PPK i podmiot zatrudniający powziął wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła taką deklarację, podmiot zatrudniający powinien podjąć czynności mające na celu uzyskanie deklaracji z kompletnymi danymi. W interesie podmiotu zatrudniającego, jak też uczestnika jest, aby obliczeń wysokości wpłat do PPK dokonywać na podstawie kompletnych dokumentów. Dotyczy to również deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Zakres danych w niej wskazany powinien być kompletny i nie budzić wątpliwości. Jeśli natomiast w deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie zostaną wskazane wszystkie dane identyfikujące uczestnika PPK, jednak podmiot zatrudniający nie ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która ją złożyła, może uznać, że deklaracja została przez tę osobę skutecznie złożona.

Czy cudzoziemcy-Ukraińcy zatrudnieni na umowę o pracę podlegają PPK?

Tak.

Czy emeryt poniżej 55 roku życia zatrudniony na umowę o pracę musi przystąpić do PPK?

Tak.

Podpisanie umowy o zarządzanie 9.10 a umowa o prowadzeniu np.20.10. - czyli składki do potrącenia z wynagrodzenia za październik?

Wpłaty naliczamy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie.

Czy PPK jest także obowiązkowe dla zleceniobiorców zatrudnianych sporadycznie np. instruktor muzyki 9 godzin w miesiącu lub jednorazowy występ z okazji wykonania koncertu?

Zależy od tego czy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

W jakim celu podpisuje się umowę o zarządzanie, skoro WSZYSTKIE osoby zrezygnowały?

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, Jeśli pracownik początkowo zrezygnował może w dowolnym momencie chcieć przystąpić do PPK, dlatego należy taką umowę podpisać.

Czy każdy pracownik decyduje indywidualnie o wysokości % swojej dodatkowej składki?

Tak.

W jakiej wysokości w składkach partycypuje Państwo?

Państwo finansuje pracownikowi wpłatę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł.

Czy PPK dotyczy to tylko i wyłącznie pracowników, bo taki jest opis na moje.ppk, czy także zleceniobiorców?

Osobami zatrudnionymi zaś, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy PPK są: pracownicy, o których mowa w art. 2 Kodeksu pracy, z wyjątkiem: pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu pracy; osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia; członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych; osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji; osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Jeśli połowa pracowników chce wdrożyć system PPK a połowa jest przeciwna. Co trzeba wtedy zrobić?

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Zatem umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć tylko w imieniu zatrudnionych, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji.

Czy w każdej chwili pracownik może wypłacić środki zgromadzone na PPK, czy trzeba na początku zadeklarować taką możliwość?

Uczestnik w każdym momencie może zdecydować o wypłacie środków zgromadzonych w PPK.

Czy pracownicy młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w momencie ukończenia 18 lat z automatu wchodzą do PPK?

Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK należy liczyć od dnia uzyskania przez taką osobę statusu osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK.

Na jaki dzień sprawdzamy ilość osób podlegających pod PPK?

W przypadku firm, które zostały objęte obowiązkiem PPK 1 lipca 2020 stan zatrudnienia weryfikuje się na 31.12.2019.

Jeżeli przystępuje uczestnik po 60 r.ż. do PPK kiedy zaczyna korzystać z tych środków?

Uczestnik w każdym momencie może zdecydować o wypłacie środków zgromadzonych w PPK.

Do kiedy trzeba podpisać umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK , jeżeli firma ma obowiązek wdrożenia PPK od 01.01.2021?

Terminy zawarcia umów:
dla jednostek sektora finansów publicznych:
- umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
dla pozostałych podmiotów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Stan zatrudnienia dla firmy zatrudniającej 50-249 pracowników, która podpisze umowę o zarządzanie w październiku 2020 r. należy ustalić wg stanu na dzień 31.12.2019 r.?

Od 1 stycznia 2020 roku PPK powinny wdrożyć firmy zatrudniające co najmniej 50 osób na 30.06.2019, natomiast od 1 lipca 2020 firmy zatrudniające co najmniej 20 osób na 31.12.2019 r.

Jeśli pracownik jest poniżej 26 r.ż nie musi przystąpić do PPK?

Zależy formy zatrudnienia i tego czy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Jeśli pracownik przystąpi do programu i będzie oszczędzał rok, a potem zrezygnuje - to co się dzieje z tymi środkami?

Uczestnik w każdym momencie może zdecydować o wypłacie środków zgromadzonych w PPK lub poczekać na wypłatę do 60 roku życia.

Pracownik na macierzyńskim - czy pracodawca ma zgłosić tego pracownika do PPK?

Tak.

Czy właściciel małej firmy podlega obowiązkowi PPK?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest traktowana jako zatrudniony w świetle ustawy o PPK i nie przystępuje do PPK.

Kto decyduje o % przekazywanym do PPK?

Składki zarówno pracownika jak i pracodawcy dzielą się na te obowiązkowe i dodatkowe. Pracownika obowiązkowa to 2%, dodatkowa - kolejne 2% (decyduje pracownik), pracodawcy obowiązkowa to 1,5%, dodatkowa 2,5% (decyduje pracodawca).

Jeśli firma zatrudnia poniże 10 osób, też musi wdrożyć PPK?

Tak, w ramach IV etapu przypadającego na 01.01.2021

Na jakich zasadach można uzyskać pieniądze z PPK? Czy są one wypłacane tylko po przejściu na emeryturę, czy można je wypłacić wcześniej? Czy będą one wypłacane w ratach, czy w całości?

Uczestnik w każdym momencie może zdecydować o wypłacie środków zgromadzonych w PPK lub poczekać na wypłatę do 60 roku życia.

Co w przypadku gdy zmieniam prace lub gdy firma zbankrutuje?

W obu przypadkach pracownik nadal pozostaje uczestnikiem PPK. W przypadku zmiany pracodawcy jeśli nowy także ma PPK można zdecydować o przeniesieniu środków zgromadzonych w poprzedniej instytucji do bieżącej, w której obecny pracodawca ma PPK.

Czy przedsiębiorca zatrudniający do 30 osób musi podpisać umowę o zarządzanie jeżeli wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z PPK?

Tak, jedynie mikroprzedsiębiorcy są zwolnieni z tego obowiązku.

Czy osoba na zasiłku macierzyńskim może zrezygnować?

Tak udział w PPK jest dobrowolny.

Co w przypadku umów zlecenia jednorazowych lub okresowych np. do 3 m-cy? Czy takich pracowników też musimy zgłosić do PPK?

Jeśli zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu i pracuje w naszej firmie 3 miesiące to podlegają PPK.

Jak liczone są umowy o dzieło?

Pracowników wykonujących umowę o dzieło nie zaliczamy do zatrudnionych i nie przystępują do PPK.

Uczeń poniżej 26 lat zatrudniony na zlecenie, zwolniony z zus... z PPK również?

Jeśli nie podlega składkom obowiązkowym to jest zwolniony również z PPK.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3000,00 zł brutto miesięcznie. W firmie pracodawca pokrywa składkę na ubezpieczenie PZU, która w tym momencie podlega składkom ZUS. Czy kwota PPK jest naliczana od kwoty 3000,00zł czy 3050,00 zł?

Podstawę składek na PPK stanowi wynagrodzenie, od którego naliczamy składki na ubezpieczenie społeczne więc kwotę PZU także należy uwzględnić.

Czy właściciel firmy lub osoba współpracująca liczona jest do ilości pracowników na dzień 31-12-2019

Nie.

Pracownik pracuje w dwóch spółkach, po 0,5 etatu. Czy dopłata ze strony Państwa nastąpi raz, czy do każdej umowy oddzielnie? Czy taki pracownik z każdej umowy może być w innej instytucji PPK?

Pracownik otrzymuje jedną wpłatę powitalną i dopłatę roczną.

Mała firma zatrudnia w październiku nowego pracownika - kiedy zapisuje go do PPK?

W przypadku pracowników, którzy na dzień 1 lipca 2020 (w przypadku pracodawców wchodzących do PPK z tym dniem) byli zatrudnieni w firmie zawieramy umowę o prowadzenie niezależnie od ich stażu pracy w naszej firmie. W przypadku pracowników zatrudnionych po 1 lipca 2020 umowę zawieramy dopiero po przepracowaniu 3 miesięcy. Do tego okresu zaliczamy poprzednie zatrudnienie w naszej firmie w ostatnich 12 miesiącach.

Pracownicy zatrudnieni w firmie nie mają adresów mailowych, i nie chcą ich mieć. Czy ten adres mailowy jest obligatoryjny?

Adres poczty elektronicznej nie stanowi obligatoryjnych danych uczestnika PPK, których podanie jest niezbędne do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK.

W jaki sposób ustalić stan zatrudnienia? Czy to są tylko etaty czy zlecenia również a jeśli tak to jakim ubezpieczeniom musza podlegać aby się kwalifikowali?

W celu określenia, jaka licencja będzie wymagana do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne na dzień logowania do aplikacji.

Jako pracownika w aplikacji rozumie się osobę, która na dzień logowania do aplikacji jest zatrudniona na etat lub posiada trwającą w dniu logowania umowę cywilnoprawną.

A co z osobami które są na zwolnieniu chorobowym od sierpnia o listopada - zapisywani są automatycznie do PPK?

Tak.

Czy do stanu zatrudnienia na 31.12.2019 bierzemy pod uwagę pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia?

Tak, jeśli podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Kiedy wprowadzić do PPK pracownika zatrudnionego 1.10.2020?

W przypadku pracowników, którzy na dzień 1 lipca 2020 (w przypadku pracodawców wchodzących do PPK z tym dniem) byli zatrudnieni w firmie zawieramy umowę o prowadzenie niezależnie od ich stażu pracy w naszej firmie. W przypadku pracowników zatrudnionych po 1 lipca 2020 umowę zawieramy dopiero po przepracowaniu 3 miesięcy. Do tego okresu zaliczamy poprzednie zatrudnienie w naszej firmie w ostatnich 12 miesiącach.

Czy pracodawca posiadający pracowników na umowach cywilnoprawnych które nie podlegają ozusowaniu ma obowiązek podpisania umowy o PPK?

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie jedynie w imieniu i na rzecz osób, które przystępują do PPK.

Po zakończeniu zatrudnienia przez pracownika, który jest uczestnikiem PPK co należy zrobić?

Ustawa nie wskazuje dodatkowych obowiązków związanych ze zwolnieniem pracownika. Niektóre instytucje wymagają przesłania informacji o zakończeniu zatrudnienia.

Mamy 4 zleceniobiorców, z czego tylko jeden podlega ustawie o PPK (odprowadza składki emerytalne), natomiast nie chce przystąpić do PPK. Czy i tak musimy podpisać umowę z instytucją zarządzającą?

Umowy o zarządzanie nie musi zawierać mikroprzedsiębiorca w przypadku, gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z PPK.

Czy przystąpienie do PPK ( z automatu ) dotyczy również obcokrajowców?

Jeśli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu to tak.

Co z osobami na zasiłku macierzyński lub urlopie wychowawczym?

Są traktowani jako osoby zatrudnione zatem zawierane są umowy o prowadzenie PPK, natomiast ponieważ przebywają na zasiłku to od zasiłku nie są pobierane składki.

Czy osoby zatrudnione na podstawie umowy- zlecenia należy zapisać do PPKjQuery111208358058562551118_1602148117929

Tak, ale warunkiem przystąpienia do PPK jest podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Jeżeli pracodawca w dniu 31.12.2019 zwolnił 10 pracowników i w związku tym zatrudnienie spadło poniżej 20 osób to czy musi przystąpić do PPK w dniu 27.10.2020 czy od 01.01.2021?

Jeśli pracodawca na 31.12.2019 zatrudniał co najmniej 20 osób to wchodzi do PPK od 1 lipca 2020, jeśli nie to od 1 stycznia 2021.

Na jaki dzień ustala się liczbę zatrudnionych?

W przypadku firm, które zostały objęte obowiązkiem PPK 1 lipca 2020 stan zatrudnienia weryfikuje się na 31.12.2019.

Czy wysokość dopłaty Państwa (powitalna, co roczna) ma związek z wymiarem etatu?

Wpłaty ze strony Państwa są kwotowe i nie są uzależnione od wymiaru etatu pracownika.

Czy PPK dotyczy tych zleceniobiorców, którzy są oskładkowani?

Tak, warunkiem przystąpienia do PPK jest podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Jako jednostka budżetowa mamy termin przystąpienia 01.01.2021? Więc za styczeń muszą być już składki naliczone i wysłane do PPK?

Składki nalicza się dopiero od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Wprowadzeniem PPK zajęliśmy się na początku roku 2020 przed Covidem. Od wtedy zaczęły nam wpływać rezygnacje. Czy są one ważne przed podpisaniem umowy o zarządzanie i prowadzeniem?

Tak, deklaracje rezygnacji można składać od dnia objęcia obowiązkiem PPK danego pracodawcy.

Rozumiem, że pracodawca zgłasza do instytucji finansowej listę pracowników przystępujących. A co w takim razie z tymi, którzy zrezygnowali? Są informacje, że są zapisani" z automatu". Czy jest więc konieczność zgłoszenia ich rezygnacji?

Pracodawca przekazuje tylko informacje o pracownikach, którzy przystąpili do PPK. Nie przesyłamy informacji o pracownikach, którzy już od razu zrezygnowali.

Firma mająca zleceniobiorców wyłącznie opłacająca za nich składkę zdrowotną obejmuje PPK?

Zleceniobiorcy muszą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym by w danej firmie obowiązywało PPK.

Jak wyglądają wpłaty na PPK w przypadku pracownika niepełnosprawnego od strony pracodawcy i pracownika?

Nie różnią się one od wpłat dla pracowników pełnosprawnych.

Czy pracodawca, będzie musiał co miesiąc wpłacać kwoty wyliczone na listach płac do wybranego podmiotu prowadzącego PPK?

Tak.

Jeśli pracodawca zawarł umowę o zarządzanie we wrześniu 2020r. , pracownik nie chce przystąpić do PPK ,to w jakim terminie musi złożyć deklarację o rezygnacji aby pracodawca nie musiał naliczać w ogóle składek PPK?

Deklaracje rezygnacji można składać od dnia objęcia obowiązkiem PPK danego pracodawcy.

Firma zatrudniała 45 osób na 31-12-2019. Umowa o zarządzanie podpisana we wrześniu. Kiedy pierwsze potrącenia z listy płac? Lista za wrzesień wypłacana w październiku czy dopiero w liście za październik wypłacona w listopadzie?

Składki nalicza się dopiero od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Data 27.10.2020 to jest data dla średnich firm? Dla małych firm obowiązuje ta sama data?

W związku z pandemią terminy dla pracodawców objętych obowiązkiem utworzenia PPK od 1 stycznia 2020 (zatrudniający co najmniej 50 osób) i 1 lipca 2020 (zatrudniający co najmniej 20 osób) zostały zrównane. Terminy maksymalne na podpisanie umowy o zarządzanie to 27.10.2020, a umowy o prowadzenie 10.11.2020.

Czy rezygnacje złożone przed terminem 27.10.2020, w czerwcu 2020 będą respektowane, czy może te należy zniszczyć a poprosić o podpisanie od nowa z bieżącą datą?

Deklaracje rezygnacji można składać od dnia objęcia obowiązkiem PPK danego pracodawcy.

Czy zleceniobiorcy, za których odprowadzamy składki społeczne "z automatu" tak jak pracownicy etatowi czy mają wypełnić deklarację o przystąpieniu do PPK jak pracownicy po 55 roku życia?

W przypadku zleceniobiorców obowiązują takie same zasady jak w przypadku pracowników etatowych. Zatem jeśli są poniżej 55 roku życia przystępują do PPK 'z automatu'.

Czy od 01-01-2021 już wszyscy muszą wejść w PPK jeśli zatrudniają pracowników?

Jeśli firma nie została wcześniej objęta obowiązkiem PPK i nie spełnia warunków, aby być z tego obowiązku zwolniona to będzie zobowiązana do wprowadzenia PPK od 1 stycznia 2021.

Czy mikroprzedsiębiorstwo musi wdrożyć PPK Podpisać umowę z instytucją nawet, gdy wszyscy złożą rezygnację?

Tak, termin dla tych podmiotów ustalony jest na 1.01.2021.

Jakich formalności należy dopełnić w ramach PPK przy ustaniu zatrudnienia pracownika, który przystąpił do PPK?

Ustawa nie wskazuje dodatkowych obowiązków związanych ze zwolnieniem pracownika. Niektóre instytucje wymagają przesłania informacji o zakończeniu zatrudnienia.

Umowa o zarządzanie jest podpisana 15.09 2020r. ,do kiedy pracownicy musza złożyć deklaracje rezygnacji?

Pracownik może złożyć deklarację rezygnacji w każdym terminie. Najwcześniej może to zrobić od dnia objęcia pracodawcy obowiązkiem PPK czyli w przypadku firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników od 1 lipca 2020.

Na jaki dzień musimy brać stan zatrudnienia?

W przypadku firm przystępujących do PPK z dniem 1 lipca 2020 stan zatrudnienia weryfikujemy na dzień 31.12.2019.

Jeśli zatrudnionych jest 30 osób i wypłata jest z przesunięciem( np. wrzesień wypłacony 10.10.2020) to pierwszą składkę na PPK naliczamy za październik czy już za wrzesień?

Składki nalicza się dopiero od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Przeczytałam, że "PPK nie musi tworzyć podmiot będący osobą fizyczną, który zatrudnia w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną również w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby." Jak należy to rozumieć?

Dobrym przykładem obrazującym ten zapis jest zatrudnienie np. opiekunki do dziecka lub dorywczej pomocy domowej.

Jeżeli w firmie nikt z pracowników nie wyrazi chęci uczestniczenia w PPK, to czy firma musi podpisać umowę o prowadzenie PPK (umowa o zarządzanie jest już podpisana)?

Do umowy o prowadzenie PPK należy złączyć listę uczestników PPK, zetem jeśli w danej firmie nikt nie przystępuje to nie trzeba zawierać umowy o prowadzenie PPK.

Gdzie można znaleźć listę instytucji finansowych?

Listę instytucji finansowych można znaleźć na stronie https://www.mojeppk.pl/

Czy wybranie instytucji zarządzającej jest obowiązkowe? Czy księgowa może być osobą zarządzającą PPK, czy jest jakaś lista zamknięta instytucji do tego upoważnionych?

Wybranie TFI jest obowiązkowe. Na stronie www.mojeppk.pl jest opublikowana lista tych instytucji.

Czy można po podpisaniu umowy zmienić Instytucję?

Tak ustawa dopuszcza możliwość zmiany wybranej Instytucji Finansowej.

Gdzie należy wpisać nr konta TFI?

Numer konta można podać w systemie Comarch ERP Optima w konfiguracja/firma/płace/Pracownicze Plany kapitałowe lub z poziomu aplikacji Comarch PPK.

 

Jak działa aplikacja Comarch PPK?

 
Pytania Odpowiedzi

Mam 43 pracowników a moduł PPK twierdzi, że mam za mały moduł wykupiony bo zlicza wszystkich zleceniobiorców nawet tych bez składek. Czy da się to jakoś naprawić?

W celu określenia, jaka licencja będzie wymagana do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne na dzień logowania do aplikacji. Jako pracownika w aplikacji rozumie się osobę, która na dzień logowania do aplikacji jest zatrudniona na etat lub posiada trwającą w dniu logowania umowę cywilnoprawną.

W konfiguracji data objęcia obowiązkiem PPK to data w przypadku firmy 20+ 1.07 . Czy gdzieś w systemie wpisywana jest data podpisania umowy o prowadzenie PPK, która będzie podstawą do naliczania składek? Czy będzie to data przystąpienia pracownika na jego formularzu?

Tak, data przystąpienia do PPK, która znajduje się na formularzu pracownika to data zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Ta data decyduje o naliczaniu składek PPK dla pracownika.

Czy aplikacja będzie współpracować z PZU?

Aplikacja Comarch PPK może współpracować ze wszystkimi TFI dzięki wymianie plikowej lub API.

Osoby z umowami o dzieło są liczone do liczy zatrudnionych przy wyborze licencji - mając np. 30 pracowników na etatach i 100 osób na umowach o dzieło trzeba wybrać licencję Premium do 250 osób?

W celu określenia, jaka licencja będzie wymagana do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne na dzień logowania do aplikacji. Jako pracownika w aplikacji rozumie się osobę, która na dzień logowania do aplikacji jest zatrudniona na etat lub posiada trwającą w dniu logowania umowę cywilnoprawną.

Mając do dyspozycji Comarch Optima i Comarch XL - gdzie importowane są Listy płac? Jak rozliczać się z instytucją finansową?

Wpłaty do PPK naliczane są w programie Comarch ERP Optima, natomiast przekazywanie informacji o uczestnikach PPK oraz pobranych wpłatach do instytucji finansowej odbywa się za pomocą dodatkowej aplikacji Comarch PPK.

Czy aby przesyłać pliki do aplikacji PPK np. PEKAO musimy zakupić aplikację COMARCH?

Przekazywanie informacji o uczestnikach PPK oraz pobranych wpłatach do instytucji finansowej odbywa się za pomocą dodatkowej aplikacji Comarch PPK.

Posiadamy 2 stanowiska programu Optima ( 1 w kadrach i 1 w płacach). Czy wystarczy zakup jednej aplikacji?

W zakupie aplikacji ważna jest jedynie ilość pracowników. Zapraszam do zapoznania się z cennikiem: https://www.comarch.pl//webinary.comarch.pl/files-pl/file_597/Cennik-Comarch-PPK.pdf

Czy należy w jakiś sposób archiwizować bazy firm, które nie są na obsłudze w naszym biurze aby nie wliczało tych firm przy wyborze licencji Comarch PPK?

W Comarch ERP Optima z poziomu system/konfiguracja/program/użytkowe/bazy danych można ustawić, aby dana firma nie była dostępna w Comarch PPK.

W koszcie zakupu aplikacji zawarte jest szkolenie z obsługi?

Nie, koszt zakupu nie przewiduje szkolenia, natomiast udostępniamy nieodpłatnie szereg materiałów pomocniczych, które pomogą zapoznać się z aplikacją.

Czy wszystkie dane trzeba uzupełnić w dodatkowej aplikacji czy wystarczy w podstawowym programie Comarch? Czy wszystkich trzeba pracowników trzeba uzupełnić dane w aplikacji dodatkowej i czy z tej aplikacji dodatkowej trzeba podpisać umowę o prowadzenie?

Aplikacja może współpracować z dowolnym programem HR firmy Comarch - wtedy dane przenoszą się automatycznie z programu. Może też pracować niezależnie - dane wtedy można wprowadzać ręcznie, za pośrednictwem pliku Excel lub można stworzyć integrację z dowolnym programem HR dowolnego producenta przy wykorzystaniu mechanizmu API

Czy kadry płace + posiadają zestawienia pomocnicze do instytucji finansowej?

Przekazywanie informacji o uczestnikach PPK oraz pobranych wpłatach do instytucji finansowej odbywa się za pomocą dodatkowej aplikacji Comarch PPK.

Czy jest dostępna instrukcja obsługi tej aplikacji?

Wszystkie informacje na temat aplikacji - funkcjonalności, konfiguracji - można znaleźć na stronie www.pomoc.comarch.pl. Na naszym kanale YouTube jest też dostępny szereg filmów instruktażowych.

W przypadku biur rachunkowych jak są zliczane osoby z największej bazy? Wszyscy , którzy do tej pory były wpisane w system czy aktualnie "aktywni"?

Liczbę pracowników w danej bazie można łatwo ustalić wykorzystując do tego raport z modułu HR "Liczba pracowników na dzień"

A jeśli nie dokupi się aplikacji to jak będą dane przekazywane?

Przekazywanie informacji o uczestnikach PPK oraz pobranych wpłatach do instytucji finansowej odbywa się za pomocą dodatkowej aplikacji Comarch PPK.

Jaki jest koszt aplikacji?

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem: https://www.comarch.pl//webinary.comarch.pl/files-pl/file_597/Cennik-Comarch-PPK.pdf

Czy aplikacja PPK jest konieczna jeśli pracujemy na Państwa systemie kadrowo płacowym? Czy będzie on posiadał rozszerzenie czy należy mieć dodatkowo aplikację PPK?

Aplikacja Comarch PPK nie jest obowiązkowa do obsługi samego PPK, ale w znacznym stopniu automatyzuje wszystkie procesy związane z PPK (dane uczestników, składki, korekty składek, deklaracje uczestników, zlecenia wypłat transferowych)

Czy aplikacja Comarch PPK obsługuje wiele firm? Np. dla potrzeb biur rachunkowych?

Tak, aplikacja obsługuje program dla biur rachunkowych oraz wersję PP. Do licencjonowania bierzemy pod uwagę ilość pracowników z największej bazy.

Jeżeli posiadam Comarch ERP Optima czy muszę zaopatrzyć się w jakąś dodatkowa aplikację do pełnej obsługi PPK?

Tak aby mieć możliwość przesyłania wszystkich niezbędnych informacji do wybranej instytucji finansowej należy dokupić aplikację Comarch PPK.

A czy wymagana jest dodatkowa licencja jeśli PPK ma być zintegrowane z Optimą?

Mogą Państwo obsługiwać PPK w ramach programu HR, ale jeśli zależy Państwu na automatyzacji procesów - polecamy aplikację Comarch PPK. Licencjonowanie HR jest niezmienne - na użytkownika nienazwanego aplikacja PPK zlicza pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających umowy cywilnoprawne i według tej liczby dobierany jest właściwy pakiet.

Co decyduje o koniecznej wersji Comarch PPK, liczba zatrudnionych czy liczba pracowników zdeklarowanych o przystąpieniu do PPK?

Aplikacja zlicza wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło oraz posiadających umowę cywilnoprawną

Czy zamierzacie państwo przystosować aplikację Comarch PPK do obsługi wymiany plików z PKO BP? W jakim terminie?

Aplikacja Comarch PPK może współpracować ze wszystkimi TFI dzięki wymianie plikowej lub API.

Czy aplikacja Comarch PPK będzie zintegrowana z Optimą?

Aplikacja Comarch PPK jest w pełni zintegrowana z Comarch ERP Optima.

Jeżeli korzystamy z programu kadrowego Comarch Optima, czy możemy w pełni obsługiwać, generować i wysyłać pliki dotyczące obsługi PPK?

Programy kadrowo - płacowe Comarch są przystosowane do obsługi PPK, jednak aplikacja Comarch PPK umożliwia w pełni lub częściowo automatyczną obsługę wszystkich procesów związanych z PPK.

Dlaczego moduły do obsługi PPK są uzależnione od ilości pracowników? Dla biur rachunkowych jest to niedorzeczne.

W przypadku BR należy sprawdzić który z Państwa Klientów zatrudnia największą liczbę pracowników i na taką ilość pracowników należy wykupić licencję. Szczegóły znajdują się tutaj: https://pomoc.comarch.pl/ppk/pl/dokumentacja/licencjonowanie-w-aplikacji-comarch-ppk-jak-zliczac-pracownikow/.

Zatrudniamy 100 pracowników na umowy o dzieło które nie podlegają pod PPK i 20 pracowników na umowy etatowe. Czy powinniśmy zakupić licencję na 20 pracowników czy na 120 pracowników?

W celu określenia, jaka licencja będzie wymagana do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne na dzień logowania do aplikacji. Jako pracownika w aplikacji rozumie się osobę, która na dzień logowania do aplikacji jest zatrudniona na etat lub posiada trwającą w dniu logowania umowę cywilnoprawną.

Czy będziecie Państwo organizować szkolenia dotyczące obsługi PPK w programie Optima?

Na ten moment szkolenia nie są planowane ale przygotowaliśmy dla Państwa obszerną bazę wiedzy na stronie https://pomoc.comarch.pl/ppk/pl/. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi, które pokazują pełną obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych: https://www.youtube.com/watch?v=2-Ctz4RIhuw

Filmy pokazujące wymianę z Instytucjami finansowymi: https://www.youtube.com/watch?v=5GQsYasMLBA&list=PLVWwVR27RU19UWcatQ_7PILIpwWVsMoHN

Jak w programie nalicza się PPK?

Składki na PPK naliczane są automatycznie podczas wyliczania wypłaty w Comarch ERP Optima na podstawie danych dotyczących uczestnictwa wprowadzonych na kartotece pracownika.