29 stycznia 2015

Perspektywa unijna 2014-2020

Pieniądze dla firm na nowe technologie

Dyskusja w gronie ekspertów „Pieniądze z Unii dla polskich przedsiębiorstw w praktyce”

Uczestnicy debaty:

1. Tomasz Żółciak - moderator, redaktor Dziennika Gazety Prawnej
2. Iwona Wendel - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju*
3. Michał Polański - Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej w PARP
4. Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
5. Anna Gajewska - Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, BGK
6. Joanna Dominiak - Kierownik Centrum Finansowania COMARCH S.A.
7. Zygmunt Krasiński - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE
8. Katarzyna Walczyk-Matuszyk - Koordynator ds. Innowacji; NCP Horizon 2020: SMEs, Access to Risk Finance, Spreading Excellence and Widening Participation
9. Prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa - Dyrektor, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Najnowsza perspektywa finansowa na lata 2014-2020 przynosi kilka bardzo ważnych zmian z punktu widzenia przedsiębiorców sektora MSP.

Głównym źródłem wsparcia firm będą: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020.

W tym rozdaniu, przede wszystkim z PO IR środki bezzwrotne dla przedsiębiorców mają być przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe - czy to zamawiane w jednostkach naukowych, czy realizowane samodzielnie. Na wdrożenie ich wyników ma być natomiast przeznaczone wsparcie zwrotne – pożyczki, kredyty, inwestycje funduszy podwyższonego ryzyka.

Ponadto dla przedsiębiorców będą dostępne w instytucjach finansowych kredyty, pożyczki i leasing z gwarancjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz poręczenia funduszy poręczeniowych.

Polscy przedsiębiorcy mogą także, pierwszy raz samodzielnie i bez konieczności tworzenia konsorcjów, aplikować po środki dostępne w Brukseli z konkursów programu Horyzont 2020.  

 

Akcja edukacyjna Dziennika Gazety Prawnej umożliwi przedsiębiorcom zdobycie kompleksowej wiedzy na temat rodzajów wsparcia, sposobów i metod jego pozyskiwania. Chcemy także wesprzeć firmy w poszukiwaniach partnerów. 

Wideo

10:00 - 10:05

Otwarcie, przedstawienie ekspertów

10:05 - 10:20

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowa transza środków na realizację projektów firm

Iwona Wendel podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

10:20 - 10:50

Dotacje na inteligentne specjalizacje - pozyskiwanie środków UE na nowoczesne technologie IT 

Joanna Dominiak Kierownik Centrum Finansowania Comarch SA

10:50 - 11:20

Dyskusja w gronie ekspertów „Pieniądze z Unii dla polskich przedsiębiorstw w praktyce"

Wszyscy uczestnicy debaty