10 marca 2020

Comarch e-Sprawozdania to aplikacja do tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych i zarządzania dokumentacją sprawozdawczą w firmie. Zapewnia zgodność z regulacjami Ministerstwa Finansów. Współpracuje z systemami Comarch ERP i oprogramowaniem innych producentów.

 

Podczas webinaru dowiesz się:

 • jakie są aktualne przepisy prawa w obszarze przesyłania rocznych sprawozdań finansowych
 • jak krok po kroku stworzyć, podpisać i wysłać elektroniczne sprawozdanie finansowe
 • jakie są nowe funkcjonalności programu Comarch e-Sprawozdania w obszarze zarządzania dokumentacją sprawozdawczą
 • jak wygląda integracja aplikacji z systemami ERP

Wideo

 

Comarch e-Sprawozdania dla firm

Sprawozdania finansowe sporządzane w formie papierowej, podpisywane przez cały zarząd i przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniego Urzędu Skarbowego, przeszły już do historii. Obowiązujące od 1 września 2019 roku przepisy zobowiązały przedsiębiorców do tworzenia sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w formacie XML. E-sprawozdanie musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. Cały proces składania sprawozdań finansowych został zdigitalizowany.

Będąca odpowiedzią na nowe przepisy aplikacja Comarch e-Sprawozdania, pozwala nie tylko szybko i sprawnie generować elektroniczne sprawozdania. Została też zaprojektowana jako centrum zarządzania dokumentacją finansową w firmie. Jest na bieżąco aktualizowana do zmieniających się przepisów prawa i rozwijana zgodnie z potrzebami przedsiębiorców.

 

Podczas webinaru omówimy i pokażemy w praktyce szeroką gamę funkcjonalności Comarch e-Sprawozdania, wśród których są:

 • możliwość generowania sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni (Nowość!)
 • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem finansowym w aplikacji
 • dodawanie i podpisywanie dokumentów powiązanych w aplikacji (np. sprawozdanie z działalności) (Nowość!)
 • ścisła integracja z systemami ERP
 • możliwość wprowadzenia danych do aplikacji poprzez import uzupełnionego arkusza excel (Nowość!)
 • możliwość budowy sprawozdania finansowego w aplikacji na podstawie obrotówki wraz z analizą danych księgowych (Nowość!)
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa w aplikacji (Nowość!)
 • wydruki w aplikacji - dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC
 • możliwość zapisania/przesyłania całego sprawozdania pomiędzy aplikacjami w nowym formacie pliku .cesf (Nowość!)

 

Comarch e-Sprawozdania dla biur rachunkowych

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest także dostosowana dla biur rachunkowych. Funkcjonalności udostępnione w aplikacji czy obsługa wielu e-Sprawozdań Finansowych w aplikacji sprawiła, że praca dla biur rachunkowych w aplikacji jest bardzo efektywna.

 

Aplikacja do „czytania” e-Sprawozdań Finansowych w formacie XML

Poza wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami istotnymi w zakresie tworzenia i zarządzania elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi, nasza aplikacja umożliwia „czytanie” innych elektronicznych sprawozdań finansowych. Jest to bardzo istotna funkcja, mając na uwadze, iż obecnie, dostępność e-Sprawozdań Finansowych w formacie XML jest bardzo duża.

 

Szkolenie poprowadzi:

 

Paweł Krupa - Product Manager - systemy FK/HR

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zdobywał w spółkach audytowych, w których zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w przedsiębiorstwach wykorzystuje podczas spotkań z obecnymi i potencjalnymi klientami systemu Comarch ERP XL (głównie w zakresie księgowości oraz kadr i płac). Do zadań Pawła należy również praca nad rozwojem aplikacji FK/HR - głównie Comarch e-Sprawozdania oraz Comarch ESEF.

 

 

Pobierz demo Comarch e-Sprawozdania >>>

 

Odpowiedzi ekspertów Comarch na wybrane pytania z czatu

Pytania Odpowiedzi

Czy można zaimportowane dane w aplikacji poprawiać "z ręki" ?

Jak najbardziej. Aplikacja daje taką możliwość.

Czy import sprawozdania finansowego w szablonie excel jest możliwy?

Tak, w aplikacji Comarch e-Sprawozdania istnieje możliwość importu danych z szablonu excel.

Skąd można pobrać szablon excel do importowania bilansu?

Jest on dostępny w aplikacji pod ikonką "Utwórz szablon sprawozdania".

Czy jeżeli zablokowałam dane za rok poprzedni, to czy przy imporcie zaciągną się dane tylko za rok bieżący?

Tak. W takiej sytuacji dane BO w aplikacji zostają zablokowane więc się nie zmienią nawet jeśli spróbujemy zaimportować inne wartości.

Czy webinar uwzględnia sporządzanie sprawodań, gdy ksiegowość prowadzona jest w innym programie?

Tak, dane do aplikacji można zasilać liczbami z innych systemów ERP. Podczas webinaru będą zaprezentowane sposoby importu takich danych.

Czy można sprawozdanie za 2019 rok sporządzić i wysłać w wersji 2019.6?

Tak, ta wersja aplikacji posiada już nowe struktury e-Sprawozdań Finansowych ("1-2") które obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzonych od dnia 1 września 2019 roku.

Czym różni się wersja e-sprawozdania od e-sprawozdania plus?

Licencja Comarch e-Sprawozdania Plus są przeznaczone dla Emitentów Papierów Wartościowych (czyli wykorzystujących strukturę, w której wysyłamy raport ESPI w pliku XML).

Skąd pobrać aktualną wersję e-sprawozdania?

Aktualną wersję aplikacji Comarch e-Sprawozdania można pobrać z Indywidualnych Stron Klientów Comarch.

Czy wysyłając e-sprawozdanie do KRS istotne są daty?

Elektroniczny podpis pod sprawozdaniem finansowym zawiera w sobie datę podpisu- więc regulator ma dostęp do informacji o dacie podpisu sprawozdania.

Czy ma znaczenie, którym podpisem kwalifikowanym czy zaufanym podpiszemy sprawozdanie?

Dla KRS czy Szefa KAS kwalifikowany podpis elektroniczny i podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP są równoważne.

Czy jeśli dodam w aplikacji e-sprawozdania uchwały i tam je podpiszę, to potem na bramce one się wczytają z tego pliku xml i nie będzie trzeba ich osobno dodawać?

Zależy gdzie będzie wysyłane e-Sprawozdanie Finansowe. Jeśli do Szefa KAS to np. uchwały mogą wczytać się automatycznie, jeśli do KRS, trzeba będzie je dodać osobno na platformie eKRS.

Czy można podpisywać sprawozdanie w systemie mieszanym, profil zaufany i podpis kwalifikowany?

"Podpisy (zarówno podpis kwalifikowany oraz ePUAP) mogą zostać złożone pod sprawozdaniem w systemie mieszanym pod warunkiem że będą one składane za pośrednictwem aplikacji Comarch e-Sprawozdania. W przypadku innego rozwiązania (gdy podpisujemy sprawozdanie podpisem kwalifikowanym poza aplikacją Comarch e-Sproawzdania) zaleca się w pierwszej kolejności podpisanie dokumentu profilem zaufanym ePUAP, a następnie podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym.
W przypadku gdy użytkownik chce wykonać podpis kwalifikowany poza aplikacją Comarch e-Sprawozdania, powinien w oprogramowaniu do podpisu użyć podpisu wewnętrznego XAdES-BES w wariancie otaczanym (enveloped)."

A czy w tym roku wciąż ważna jest kolejność podpisów - najpierw profil zaufany, a później podpis kwalifikowany?

Jeśli wszystkie podpisy są tworzone w aplikacji Comarch e-Sprawozdania to kolejność podpisów nie ma znaczenia.

Jak wygląda podpisywanie e-sprawozdania finansowego jesli część członków zarządu nie ma dostepu do aplikacji Comarch?

Należy takie sprawozdanie w formie XML wyeksportować z aplikacji Comarch e-Sprawozdania na dysk i przekazać odpowiednim osobom do podpisu.

Czy plik pdf ze sprawozdaniem ESPI dla jednostki emitent powinien być najpierw podpisany elektronicznie, czy tylko plik XML ma być podpisany?

Zgodnie z "Komunikatem UKNF w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PZR)" z wypełnionej części formularza dotyczącej sprawozdania finansowego (ESPI) Emitent tworzy plik PDF i podpisuje za pomocą dedykowanej aplikacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia, niezaprzeczalności i integralności zawartych w nich danych. Wynika z tego, iż podpisany powinien być zarówno PDF, jak i XML.

Czy w tym roku będzie udostępniona możliwość automatycznego wysłania e-Sprawozdania do KRS, czy nadal KRS nie przygotował takiej bramki?

KRS nadal nie udostępniło API które umożliwia bezpośrednie przesyłanie sprawozdań na platformę eKRS. W aplikacji Comarch e-Sprawozdania mamy możliwość bezpośredniej wysyłki raportu do Szefa KAS. Do KRS przesyłamy dane za pośrednictwem wczytania odpowiednich danych/dokumentów na platformę eKRS.

Czy wystarczy że e-sprawozdanie do KAS podpisze właściciel biura rachunkowego? czy nadal cały zarząd ?

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.

Jak w e-Sprawozdania wysłać raport do Szefa KAS?

Po podpisaniu sprawozdania i ewentualnie powiązanych dokumentów należy kliknąć w ikonkę Wysyłki do Szefa KAS znajdującej się w pierwszej zakładce "Ogólne".

Czy można dodać Informację dodatkową w pliku pdf, bez tworzenia dodatkowych not?

Tak, informacją dodatkową może być jeden plik PDF.

Czy noty znajdujące się w programie obejmują całość obowiązkowej sprawozdawczości w tym obszarze, czy tylko wybrane jej elementy?

Zakładka "Inf. Dodatkowa" czyli inaczej "Pozostałe noty i objaśnienia" zawierają dane w formacie word, excel czy PDF, które zostają w formie pliku zaczytane przez użytkownika do aplikacji- to, jakie dane się tam znajdują i czy spełniają one całość obowiązkowej sprawozdawczości zależy od zawartych tam informacji.

Czy dołączone noty w formie pdf do informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym muszą zostać przed dołaczeniem podpisane podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym? Jeżeli tak to przez kogo? Czy wystarczy osoby sporzadzającej czy wszystkich członków zarządu. Czy not się nie podpisuje a podpisuje się tylko cały plik xml?

Dołączane noty do sprawozdania w formie PDF nie są podpisywane oddzielnie - jest to element pliku XML. Dopiero plik XML należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Czy jest możliwość wygenerowania informacji dodatkowych do aplikacji e-Sprawozdania bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima?

Nie, lecz w kolejnych wersjach Comarch e-Sprawozdania dodamy możliwość tworzenia not do sprawozdania w aplikacji.

W którym miejscu aplikacji wystepuje komenda kontynuuj (przeniesienie danych z roku poprzedniego na rok kolejny?)

Są dwa takie miejsca w aplikacji w zależności od wersji: Standalone oraz zintegrowana z systemami Comarch ERP. W wersji Standalone po kliknięciu w "plus" na ekranie głównym aplikacji, a w wersji zintegrowanej pod listą sprawozdań.

Czy zaczytanie danych z JPK_KR czyli wszystkich zapisów kont jest obowiązkowe?

Nie, nie jest to obowiązkowe. Lecz jeśli chcemy użyć tej funkcjonalności powinniśmy mieć wszystkie niezbędne wartości w pliku JPK_KR.

Czy mogę wpisywać sama dane? Poprzedni rok był sporządzany w innym biurze rachunkowym.

Oczywiście. Może Pani pracować na aplikacji niezależnie od posiadanego systemu ERP i niezależnie od tego kto tworzył to sprawozdanie w roku poprzednim.

Czy przy wydruku sprawozdania będą drukowały się też załączone pliki z informacjami dodatkowymi?

Wydruk z "Informacji dodatkowej" będzie mógł się drukować razem ze sprawozdaniem po udostępnieniu wersji w której będziemy mogli tworzyć "Pozostałe noty i objaśnienia" w aplikacji Comarch e-Sprawozdania. W obecnej wersji aplikacji nie jest to możliwe.

Jaka wersja XML jest teraz obowiązująca w KRS? Czy widać to gdzieś w pliu XML wygenerowanym w programie? Jakiś nagłówek?

Obecnie obowiązującą wersją struktur jes wersja "1-2". Ta informacja jest widoczna w strukturze pliku XML jako: (wersjaSchemy="1-2").

W importowanym z Optimy rachunku zysków i strat do e-sprawozdania nie przenosi się rok poprzedni. Co mamy zrobić, by dane w e-sprawozdaniu się pojawiały?

Proszę sprawdzić czy parametr "Zablokuj dane z roku poprzedniego" jest zaznaczony.

W jaki sposób możemy zmniejszyć wielkość pliku sprawozdania? Pytam ponieważ jest ograniczenie wielkości pliku a załączenie informacji dodatkowej powoduje nadmierne zwiększenie wielkości.

Wielkość pliku XML ze sprawozdaniem zależy od wielkości dołączonych "Informacji dodatkowych", więc aby zmieniszyć wielkość pliku XML należy zmniejszyć wielkość plików dodawanych jako "Pozostałe noty i objaśnienia".

Czy jest dostepna angielska wersja programu e-Sprawozdania?

Praca na aplikacji jest możliwa tylko w języku polskim. Analizujemy możliwość udostępnienia wersji angielkiej aplikacji.

Czy można wydrukować wskaźniki?

Nie. W obecnej wersji aplikacji nie ma możliwości wydruku wskaźników. Analizujemy możliwość dodania takiej funkcjonalności.

Nazwa serwera klucza przy aktualizacji - co to jest?

Do pełnego dostępu do narzędzia konieczne jest posiadanie licencji. Nazwa serwera klucza jest to lokalizacja klucza. W przypadku gdy klucz licencyjny znajduje się na innym komputerze/serwerze należy wpisać adres serwera klucza. Dla aplikacji zintegrowanej z Comarch ERP Optima można ten krok pominąć.

Jaka jest najnowsza wersja e-Sprawozdania?

Na dzień 10.02.2020 najnowszą wersją aplikacji Comarch e-Sprawozdania jest wersja 2020.1.1.