24 czerwca 2015

Logistyka magazynowa firmy – poznaj nowoczesny system zarządzania

Warehouse Management System (WMS) to: 

  • bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie
  • kontrola przebiegu obrotu magazynowego
  • sprawna lokalizacja każdej partii towaru
  • automatyzacja operacji
  • optymalizacja czasu pracy
  • kontrola ilościowa i asortymentowa towaru

Warehouse Management System (WMS) to kompleksowe rozwiązanie do koordynowania prac magazynowych. To wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. 

Poznaj Comarch WMS i zobacz m.in. jak można sprawnie zbudować strukturę magazynową,  dostosować algorytmy zarządzania, wydrukować etykietę, przydzielać dyspozycje pracownikom oraz monitorować stan i czas ich realizacji. To także wsparcie podczas przyjmowania i lokalizacji towarów na magazynie oraz ich wydawania i inwentaryzowania.

Wideo

Joanna Bałut

Joanna BałutComarch SA

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydziału Finansów specjalność: rachunkowość i rewizja finansowa oraz wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych specjalność: zarządzanie i doradztwo personalne. Prace w firmie Comarch rozpoczęła w 2011 roku na stanowisku Konsultanta w zespole Asysty Technicznej Comarch ERP XL, gdzie zajmowała się wsparciem merytoryczno-technicznym w obrębie modułów logistycznych systemu Comarch ERP XL. Od 2014 roku jako Product Manager dba o rozwój aplikacji mobilnych systemu Comarch ERP Mobile. Od 2014 roku jako Product Manager dba o rozwój aplikacji mobilnych systemu Comarch ERP Mobile oraz systemu do zarządzania magazynem wysokiego składowania Comarch WMS

Pytania Odpowiedzi

Joanna Bałut Comarch SA

Czy można wydrukować standardowe etykiety logistyczne?

W standardzie udostępnione będą domyśle wydruki - w tym także standardowe etykiety logistyczne. Będzie także możliwość dodawania nowych wydruków jak również modyfikowania tych standardowych.

Czy zablokowaliście możliwość tworzenia kart towarowych z pozycji MoM dla magazyniera? W XL z poziomu uprawnień użytkownika jest to zablokowane.

Możliwość lub brak możliwości dodawania przez magazyniera nowego towaru uzależnione jest od uprawnień nadanych operatorowi.

Czy w Magazynierze drukowanie etykiety z numerem partii to standardowa nakazowość, czy konfiguracyjna?

Każdy krok procesu realizowanego na magazynie można skonfigurować pod wymagania Klienta. Podczas prezentacji były pokazywane kroki domyślne, i ten krok związany z drukowaniem partii towaru przy wydaniu towaru był krokiem standardowym.

Czy etykiety można wydrukować z kolektora danych i w jakim miejscu ?

Aktualnie w celu wydrukowania etykiety wymagana jest konfiguracja odpowiedniej drukarki etykiet. Planujemy w tym obszarze zmiany i najprawdopodobniej zostaną one zrealizowane w wersji listopadowej Comarch WMS.

A co z inwentaryzacją? Czy jest jakaś zmiana względem obecnie dostępnych sposobów w XL?

W celu zrealizowania inwentaryzacji, należy w systemie Comarch ERP dodać arkusz inwentaryzacyjny i przekazać go do realizacji w Comarch WMS. Następnie magazynier bezpośrednio na magazynie będzie realizował odczyty inwentaryzacyjne.

Czy jest możliwość wysyłania komunikatów do kolektorów ?

Aktualnie w Comarch WMS nie jest obsłużony komunikator umożliwiający wysyłanie np przez Kierownika Magazynu wiadomości do magazyniera.

Jaki jest koszt zakupu licencji?

W celu udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie proszę o maila na adres info.erp@comarch.pl

Gdzie można zobaczyć przykładowe etykiety i czy można je konfigurować wg. własnych potrzeb ?

W standardzie udostępnione będą domyśle wydruki. Będzie także możliwość dodawania nowych wydruków jak również modyfikowania tych standardowych dostosowując je do własnych potrzeb.

Czy standardowy mobilny magazynier współpracuje z aplikacja WMS?

Nie. Comarch WMS to rozwiązanie składające się z Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier, które współpracuje z systemem Comarch ERP.

Czy system WMS uwględnia multi picking ?

Planujemy zrealizować tą funkcjonalność w następnej wersji Comarch WMS zaplanowanej na koniec listopada br.

Przyjęcie dostaw: jak kontrolujemy dostawy? Jak ujawniamy niezgodności?

Przyjmując zasób na magazyn, możemy weryfikować każdy towar oddzielnie, podając ich rzeczywistą ilość na dyspozycje magazynową. I taka też informacja zostaje wysłana do systemu Comarch ERP, gdzie generowany jest dokument handlowy. Ponieważ ciężko mi jednoznacznie zweryfikować, o jakie dokładnie niezgodności chodzi, w celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcam do kontaktu z nami: info.erp@comarch.pl

Czy wersja 2014.1.3 obsługuje ZWM?

Dokumenty AWD i ZWM jakie generowane są w Comarch WMS to nowy byt jaki jest dodawany, realizowany i widoczny w Comarch WMS. W sytuacji kiedy na danym magazynie zostanie włączona obsługa Comarch WMS, zostanie zmieniony sposób zarządzania stanami magazynowymi i całą gospodarką magazynową, w porównaniu do tego, jak wyglądało to do tej pory bezpośrednio w systemie Comarch ERP XL. Aktualnie, jak mamy współprace z Comarch WMS, to aby przyjąć fizycznie zasób na magazyn do FZ, to w systemie Comarch ERP XL prócz wystawienia tego dokumentu handlowego FZ powstanie jedynie deklaracja (W)AWD, która przekaże do Comarch WMS informacje, że jest dokument handlowy, do którego należy przyjąć zasób na magazyn. Ale dopiero w Comarch WMS fizycznie powstanie dokument magazynowy AWD, który jest bytem Comarch WMS i nie jest prezentowany w systemie. Obiekt AWD nie jest tożsamy z (W)AWD. W związku z tym odpowiadając na pytanie, wersja Comarch ERP XL 2014.1.3 obsługuje dokumenty AWD i ZWM, ale nie są to dokumenty jakie będą realizowany w Comarch WMS. Do współpracy Comarch WMS z Comarch ERP XL wymagana będzie wersja oznaczona numerem 2015.2.1.

Czy aplikacja uwzględnia pracowników, którzy mają dzielone funkcje w magazynie tj. magazynier / kierowca? Przy wyjeździe w teren taki magazynier może zadeklarować jakoś swoją nieobecność?

W sytuacji kiedy danego magazyniera nie będzie w pracy, nie będzie on zalogowany do aplikacji Comarch WMS Magazynier, ale nie ma dodatkowej funkcjonalności umożliwiającej zgłoszenie nieobecności oraz powodu tej nieobecności.

Czy system WMS uwzględnia możliwość zbiórki zamówienie z kilku stref przez różnych pracowników? Czy uwzględnia automatyczne zaplanowanie takiego zamówienia ?

W Comarch WMS można przypisywać zarówno dyspozycje jak i poszczególne pozycje z dyspozycji do operatorów. W sytuacji kiedy zostaną przypisane pozycje do wielu operatorów, to dana dyspozycja rzeczywiście będzie realizowana przez różnych pracowników.

Jakim algorytmem przydzielanie są zamówienia do magazyniera: masa, ilość pozycji czy ilość zamówień bez względu na wcześniejsze?

Algorytm automatycznego przypisywania dyspozycji będzie przypisywał nowe dyspozycje do tego operatora, który w danym momencie ma najmniejsze obciążenie - czyli najmniejszą ilość przypisanych do niego pozycji niezrealizowanych.

Parametry pracy: czy jest możliwość podglądnięcia średniego czasu realizacji linii? Z pominięciem BI?

Na ten moment w Comarch WMS jest możliwość zweryfikowania średniego czasu realizacji pracy danego magazyniera.

Czy etykiety do oznaczeń regłąów są w standardzie, czy musi skonfigurować, spersonalizować partner?

W standardzie udostępnione będą domyśle wydruki. Będzie także możliwość dodawania nowych wydruków jak również modyfikowania tych standardowych.

Jak wygląda kwestia zarządzania strategiami wydań i rozmieszczeń w magazynie? Czy można określić kolejność opróżniania miejsc i zapełniania ich? Jak wygląda blokowanie miejsc w systemie w przypadku tymczasowego braku do niego - czy system generując dokumenty, uwzględni te informacje?

Tak, Comarch WMS podczas realizowania procesów na magazynie, zarówno wydań jak i przyjęć wykorzystuje algorytmy zarządzania, m.in. odpowiadające za optymalne rozłożenie towaru, położenie domyślne, priorytety przyjęć/wydań na danym adresie,itd. Ponadto można określić towary dozwolone/zabronione do składowania na danym adresie. Podczas realizowania dyspozycji magazynowej te algorytmy są uwzględniane.

Czy jest szansa, że aplikacja będzie w przyszłości kompatybilna z ERP Optima?

Aktualnie nie planujemy współpracy Comarch WMS z systemem Comarch ERP Optima

Czy jest możliwe odzwierciedlenie następującej struktury A-1-1-1-9 (piętro-rząd-regał-półka-jedno z 10 miejsc odkładczych dostępnych w ramach tego położenia)?

Tak. W Comarch WMS jest możliwość zdefiniowania dowolnej struktury magazynowej z dowolnych elementów, czyli mogą to być np. elementy piętro, rząd, regał, półka ale także inny dowolny element.

Czy technologia IIS pozwoli efektywnie pracować i zarządzać kilkutysięczną bazą towarową? Czy ktoś testował to na większych bazach?

Rozwiązanie Comarch WMS testowane jest w różnych środowiskach we współpracy w różnymi bazami danych. Testowanie rozwiązania Comarch WMS w oparciu o duże bazy także daje pozytywny efekt i nie mamy obaw, jeśli chodzi o wydajność.

Czy istnieje możliwość zdefiniowania stanów minimalnych i maksymalnych dla towary, a nie dla położenia?

Ponieważ dany towar może być składowany w wielu lokalizacjach na magazynie, zakładamy że normatywy - stany minimalne i maksymalne, są definiowane na dany towar z podaniem także danego położenia, którego ta normatywom będzie dotyczyć. Dodatkowo dzięki temu można wskazywać różne normatywy w zależności od lokalizacji.

Czy algorytm automatycznego przypisania dyspozycji do magazyniera uwzględnia jedynie jego obciążenie, czy może brać pod uwagę dodatkowe zmienne, np. uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego

Aktualnie algorytm automatycznego przypisywania dyspozycji będzie przypisywał nowe dyspozycje do tego operatora, który w danym momencie ma najmniejsze obciążenie - czyli najmniejszą ilość przypisanych do niego pozycji niezrealizowanych. W przypadku, gdy w danym momencie istnieje kilku operatorów o identycznym obciążeniu minimalnym, dyspozycja powinna zostać przypisana do tego operatora, który ma najniższy średni czas realizacji pozycji w danym dniu.

MP generowane po wyczertapniu zasobu z miejsca X: jak zostaną wygenerowane automatyczne MP, gdy towar potrzebny do uzupełnienia miejsca znajduje sie w 3 lokalizacjach?

Zostanie wygenerowane 1 automaczyczne MP z 3 pozycjami

Czy istnieje możliwość inwentaryzacji magazynu wyłącznie po jednostkach logistycznych (bez zawartości)?

Obecnie jeżeli posługujemy się na magazynie jednostkami logistycznymi i robimy inwentaryzacje, to możemy użyć jednostek do wyszukania danych pozycji towarowych, które znajdują się na tej jednostce logistycznej i zweryfikować ilość towaru znajdującą się na tej palecie. Z założenia podczas procesu inwentaryzacji powinny być inwentaryzowane towary poprzez rzeczywiste sprawdzenie ich obecności/braku. W takim przypadku, tj. sprawdzenia tylko obecności palety, bez przeliczenia i sprawdzenia zawartości, nie dawałoby realnej informacji ile towaru rzeczywiście jest na magazynie.

Witam. Czy program ma możliwości przenoszenia pozycji magazynowych między lokacjami większymi partiami, np półkami, regałami?

Przesuwanie zasobów na inną lokalizację możliwe jest "po towarze" lub można przesunąć całą jednostkę logistyczną. W celu przeniesienia np całej półki może powinna zostać zdefiniowana taka właśnie jednostka logistyczna. Pytanie czy przenoszenie całej półki jest sytuacją sporadyczną, czy Państwo takie procesy realizują na co dzień.

Jaki system operacyjny musi znajdować się na kolektorze danych, aby obsługiwać aplikację dla magazyniera?

Aplikacja Comarch WMS Magazynier ma niewielkie wymaganie sprzętowe, jeśli chodzi o urządzenia mobilne (kolektory). Powinno być ono wyposażone w: - Wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 320x240 lub 640x480; - Kartę sieciową działającą w standardzie TCP/IP (np. Ethernet lub WiFi) lub GSM (np. GPRS), (zalecany moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth); - Wbudowany czytnik kodów kreskowych obsługujący przynajmniej EAN 13 oraz EAN 128; - Oprogramowanie na kolektorze umożliwiające prace z czytnikiem kodów kreskowych w trybie „emulacji klawiatury” (odczytywane kody kreskowe pojawiają się w polach tekstowych bez użycia specyficznych bibliotek urządzenia). Dodatkowo na kolektorze powinien być zainstalowany klient RDP obsługujący 16-bitową paletę barw (High Color). W przypadku urządzeń z systemem Windows Mobile, na których zainstalowany jest klient RDP obsługujący wyłącznie 256 kolorów (np. Terminal Services Client) zaleca się zainstalowanie aplikacji Remote Desktop Mobile

Brak połączenia, kiedy można się spodziewać powtórki webinaru?

Link do wideo wraz z dostępem do odpowiedzi ekspertów z czata zostanie do Państwa przesłany najpóźniej do piątku 26 czerwca.

Czy WMS podpowiada, w jaki sposób rozłożyć towar na magazynie? Lista dostępnych komórek itp.

Tak, Comarch WMS podczas realizowania procesów na magazynie, zarówno wydań jak i przyjęć wykorzystuje algorytmy zarządzania, m.in. odpowiadające za optymalne rozłożenie towaru, położenie domyślne itd.

Jak są obsługiwane zwroty towaru? Wycofanie z kompletcji?

"To zależy czy mamy jakiś dokument źródłowy, do tego zwrotu, czy musimy przyjąć zwrot na magazyn tak po prostu. Można wydzielić/zdefiniować w systemie Comarch ERP magazyn zwrotów i przyjmować wszystkie zwroty dokumentami AWD właśnie na ten magazyn. Odpowiedni dział, później może weryfikować te zwroty i już dalej dokumentować je handlowo."

Czy jest planowane rozszerzenie współpracy o Cormarch ERP Optima?

Aktualnie nie planujemy współpracy Comarch WMS z systemem Comarch ERP Optima

Czy uprawnienia magazynierów utworzone w MWS przenoszą sie do XL?

Uprawnienia zdefiniowane w Comarch WMS odnoszą się do pracy na magazynie, dlatego też nie są przenoszone do systemu Comarch ERP XL, ponieważ nie ma takiej konieczności, gdyz one i tak nie będą wykorzystywane. Wykorzystując Comarch WMS gospodarka magazynowa przenoszona jest z systemu właśnie do Comarch WMS

Automatyczne przydzielanie zadań dla magazyniera : jeżeli mamy 3 ZS dla tego samego klienta, jak przydzieli je system? Rozbije na różnych operatorów?

Aktualnie algorytm automatycznego przypisywania dyspozycji będzie przypisywał nowe dyspozycje do tego operatora, który w danym momencie ma najmniejsze obciążenie - czyli najmniejszą ilość przypisanych do niego pozycji niezrealizowanych. W przyszłości planujemy umożliwić grupowanie przypisywanych pozycji.

Witam, czy jest możliwość obejrzenie prezentacji ponownie?

Link do wideo wraz z dostępem do odpowiedzi z czata zostanie do Państwa przesłany najpóźniej do piątku 26 czerwca.

Czy można stworzyć pulę dyspozycji, które będą pobierane przez magazynierów sukcesywnie w trakcie pracy?

Po zalogowaniu się do Comarch WMS Magazynier, operator widzi dyspozycje przypisana do siebie, ale także pozostałe dyspozycje nieprzypisane (nieprzypisane - ani do niego, ani do innego konkretnego magazyniera). Takie nieprzypisane dyspozycje magazynier może w dowolnym momencie zacząć realizować. Czyli odpowiadając na pytanie - tak magazynier może sukcesywnie pobierać dyspozycje do realizowania w trakcie pracy - zarówno te przypisane do niego, jak również pozostałe wolne dyspozycje jakie sa do zrealizowania.

Czy jest możliwość określenia konkretnej godziny generowania automatycznego dokumentu MP (np. na koniec zmiany) ?

Chcąc zapewnić bieżące uzupełnianie brakujących towarów na danym położeniu zgodnie z dodana normatywom dokumenty MP generowane są automatycznie w momencie, kiedy brakuje towaru, a jest on dostępny na innym adresie.

Czy WMS będzie obsługiwał rotację indeksów na magazynie czyli sprawdzał najbradziej rotujące towary i przypisywał do zdefiniowanych obszarów szybkich wydań - generował dokumenty przesunięć na te obszary

Na ten moment nie ma dostępnej takie funkcjonalności, jeśli chodzi o analizowanie rotacji towarów.

Czy WMS ppodpoiwada w jaki sposób rozłożyć towar w magazynie?

Tak, Comarch WMS podczas realizowania procesów na magazynie, zarówno wydań jak i przyjęć wykorzystuje algorytmy zarządzania, m.in. odpowiadające za optymalne rozłożenie towaru, położenie domyślne, itd.

Jakie urządzenie jest wymagane do instalacji aplikacji magazynier?

Comarch WMS Zarządzanie to aplikacja webowa z możliwością uruchomienia jej na dowolnym urządzeniu - tablet, laptop, smartfon, PC Comarch WMS Magazynier to aplikacja pracująca przez pulpit zdalny. Użytkownik na urządzeniu mobilnym - kolektorze danych, loguje się poprzez pulpit zdalny do serwera terminali.

Czy jednostki logistyczne utworzone w WMS są przenoszone do XL?

Nie. Jednym z podstawowych założeń Comarch WMS jest oddzielenie gospodarki magazynowej od gospodarki handlowo-księgowej. W związku z tym jednostki logistycznej, analogicznie np. jak struktura danego magazynu widoczne i obsługiwane są i wyłącznie w Comarch WMS.

Kiedy, w jakim momencie procesu, rezerwujemy zasoby magazynu?

Od wersji Comarch WMS 2015.5 (zaplanowane na 30.06.) będzie możliwość ustawienia parametru, żeby ZWM robiły lub nie robiły rezerwacji zasobów, tylko żeby magazynier wybierał zasób podczas realizacji dyspozycji.

Orientacyjne koszty aplikacji WMS/Zarządzanie i WMS/Magazynier?

W celu udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie proszę o maila na adres info.erp@comarch.pl

Jak jest licencjonowana, na serwera czy od stanowiska pracy?

W celu udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie proszę o maila na adres info.erp@comarch.pl

Brak połączenia, kiedy można się spodziewać powtórki webinaru?

Link do wideo wraz z dostępem do odpowiedzi ekspertów z czata zostanie do Państwa przesłany najpóźniej do piątku 26 czerwca.

Czy magazynier podczas wydawania towaru będzie mógł edytować, dodawać lub usuwać pozycje na dokumencie wydania ?

Będzie to uzależnione od uprawnień nadanych magazynierowi.

Ile to kosztuje ?

W celu udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie proszę o maila na adres info.erp@comarch.pl

Czy dokuemtny AWD rezerwują zasoby czy nie? Czy da się pozostawić magazynierowi całkowitą dowolność co do wyboru partii na daną dyspozycję wydającą?

Dokumenty AWD nie wydają zasobów z magazynu, tylko przyjmują dostawę. Myślę że zapytanie miało dotyczyć dokumentu ZWM. Od wersji Comarch WMS 2015.5 (zaplanowane na 30.06.) będzie możliwość ustawienia parametru, żeby ZWM nie robiły rezerwacji zasobów, tylko żeby magazynier wybierał zasób podczas realizacji dyspozycji.

Czy aplikacja współpracuje z XL w wersji 2014.1.2. SE?

Comarch WMS z systemem Comarch ERP XL będzie współpracować od 30 czerwca 2015r. i do współpracy będzie potrzebna wersja systemu Comarch ERP XL 2015.2.1

Czy jest możliwość takiej konfiguracji systemu, aby na dokumentach magazynowych odnosić się do konkretnych partii towaru zamiast do kart towarowych?

Tak. Po zalogowaniu się do Comarch ERP Magazynier na stronie startowej jest informacja: Zeskanuj kod EAN lub naciśnij przycisk. Np w tym momencie można zeskanować dowolny kod EAN - także EAN partii towaru.

WMS