03 kwietnia 2020

W 2020 roku wchodzą w życie ważne zmiany dla wszystkich płatników podatku VAT. Znikają dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Zastąpi je nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego - JPK_V7. W założeniu sprawozdawczość ma zostać uproszczona, ale wprowadzane zmiany wymagają wielu przygotowań po stronie firm.

 

Podczas webinaru omówimy:

  • nowe obowiązki sprawozdawcze w podatku VAT w 2020 r.
  • terminy obowiązywania JPK_V7
  • zakres nowych struktur JPK_V7
  • przygotowanie i wysłanie JPK_V7
  • jak nowe przepisy podatkowe zostały wdrożone w systemach Comarch ERP

Wideo

 

 

Sprawozdawczość VAT przed 2020 r.

 

Dotychczas, czynny podatnik VAT wysyłał do Urzędu Skarbowego obowiązkowo deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz pliki kontrolne JPK_VAT. Nawet przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT kwartalnie byli obarczeni obowiązkiem przesłania JPK_VAT co miesiąc. Składane pliki były uzupełniane, zależenie od sytuacji, o załączniki takie jak VAT-ZD czy VAT-ZZ.

 

Zmiany w deklaracjach VAT

 

Od kwietnia 2020 dużych podatników VAT, a pozostałych od lipca 2020, zaczyna obowiązywać nowy Jednolity Plik Kontrolny - JPK_V7. Zatem od 1 lipca 2020  r. nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż w formie JPK_V7. Deklaracja miesięczna będzie składana w formie pliku JPK_V7M, deklaracja kwartalna za pośrednictwem pliku JPK_V7K.

Pliki JPK_V7 będą zawierały komplet informacji dotyczących transakcji VAT zakupu i sprzedaży, niezbędnych do ustalenia zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu podatku VAT. Pojedynczy plik ma zawierać wszystkie dane z rejestrów VAT i z dotychczasowych deklaracji rozliczeniowych (VAT - 7, VAT - 7K, VAT - ZK, VAT - ZZ, VAT - ZD i VAT-12).

Nowe struktury JPK_V7 będą podstawą do rozliczeń podatku VAT. Mają usprawnić proces weryfikowania danych i rozpoznawania nieprawidłowości. Przesłane dane będą analizowane i weryfikowane sprawniej niż dotychczas, co może przyspieszyć zwrot podatku oraz zredukować koszty prowadzenia analizy informacji podatkowych.

Pliki JPK_V7 - bardziej rozbudowane niż dotychczasowy plik JPK_VAT, to także nowe obowiązki po stronie firm. Pojawia się przykładowo konieczność dodatkowego oznaczania dostaw wybranych towarów i usług oraz dostaw towarów i usług realizowanych w ramach tzw. procedur szczególnych.

W trakcie webinaru, w krótki i przystępny sposób, omówimy nowe przepisy i wynikające w nich obowiązki przedsiębiorców. Podpowiemy, jak się przygotować do zmian i pokażemy jak nowe struktury JPK_V7 zostały wdrożone w systemach Comarch ERP.

 

Prelegenci

 

Barbara Przybylska - Projektant systemów Comarch ERP 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finanse i Bankowość. Z branżą IT związana od ponad 20 lat. Obecnie zajmuje się projektowaniem funkcjonalności dla systemu Comarch ERP XL mających na celu jego rozwój oraz dostosowanie do zmieniających się przepisów.  

Przygodę z branżą IT zaczęła od pracy w firmie CDN jako konsultant a następnie kierownik zespołu modułów finansowo – księgowych z grupy CDN Klasyka. Miała także przyjemność współuczestniczenia w pracach projektowych systemu Comarch ERP Optima. Od 14 lat  głównie związana z systemem Comarch ERP XL. Jako Dyrektor Centrum Kompetencyjnego przez sześć lat kierowała także zespołem Projektantów odpowiedzialnych za przygotowywanie projektów dla systemów Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch ERP Retail, aplikacji mobilnych.

 

Kamil Wilczewski - Tax Manager, Taxpoint 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z firmą Taxpoint związany od 2015 r. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym problematyką cen transferowych oraz w postępowaniach podatkowych. Współprowadzący wielu szkoleń i warsztatów dotyczących tematyki VAT i związanych z tym praktycznych wątpliwości i problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z obsługą firm z branży motoryzacyjnej, metalurgicznej oraz należących do sektora FMCG.

 

Partner merytoryczny webinaru

 

 

 

 

Odpowiedzi ekspertów Comarch i Taxpoint na wybrane pytania z czatu

Pytania Odpowiedzi

Procedura dla sprzedaży EE - czy dotyczy też refaktur usług telekomunikacyjnych?

Taxpoint: W przypadku refaktur przyjmuje się fikcję prawną, zgodnie z którą podmiot refakturujący sam wyświadczył usługę będącą przedmiotem refaktury. Jest też zobowiązany z tytułu takiej refaktury rozliczyć podatek VAT należny. Taka transakcja znajdzie się więc w rejestrze sprzedaży refakturującego. W związku z tym, w naszej ocenie, powinna być oznaczona znacznikiem "EE".

JPK_V7 będzie obowiązywać od lipca czy później?

Comarch: Wg obecnie brzmiących przepisów, nowe struktury JPK_V7 mają zacząć obowiązywać od 01.07, ale z uwagi na koronawirusa, nie wykluczone jest dalsze przesunięcie w czasie.

Czy z punku widzenia Biura Rachunkowego trzeba będzie rejestrować bardziej szczegółowo otrzymane od klienta dokumenty zakupu i sprzedaży?

Taxpoint: Ustawa o VAT oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, nie nakładają obowiązku umieszczania na fakturach dodatkowych oznaczeń w kontekście nowej struktury JPK. Niemniej warto jest dla własnych celów i poprawności ujmowania transakcji w JPK uzyskać od klientów bardziej szczegółowe informacje na temat zawieranych przez niego transakcji - celem ich prawidłowej kwalifikacji.

Czy do faktur sprzedaży będzie można dopiąć grupę/kod sprzedażowy, aby został zaimportowany do JPK?

Comarch: Tak, w każdym z naszych systemów będzie można dopisywać kody towarowe czy procedury do dokumentu i później automatycznie będą przenoszone do pliku JPK_V7.

Czy w obecnej sytuacji te zmiany w ogóle wejdą w życie?

Taxpoint: Na dzień dzisiejszy przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2020 r. Nie można jednak wykluczyć, ze względu na obecną sytuację, że termin ten zostanie ponownie przesunięty.

Od kiedy jest obowiązek stosowania kodów GTU?

Comarch: Zgodnie z tarczą antykryzysową zdecydowano o przesunięciu obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).

Jakiego kodu użyć do wykazania VAT należnego od brak CMR?

Taxpoint: Przepisy nie przewidują w tym zakresie dodatkowych wymogów dotyczących oznaczania takich transakcji w JPK.

A faktury wewnętrzne na własne potrzeby, np. środki czystości? Też w JPK po nowemu?

Taxpoint: W takim wypadku konieczne będzie oznaczenie takiej faktury kodem "WEW".

Kiedy będzie aktualizacja Optimy z względu na JPK_V7?

Comarch: Od wersji 2020.4 można już opisywać dokumenty kodami towarowymi oraz procedurami. Kody JPK_V7 można dodawać na towarach, kontrahentach a później przenoszą się na dokumenty. Również bezpośrednio na dokumencie można te kody dodawać.
Wersję z generowaniem pliku JPK_V7 i wysyłką planujemy udostępnić z końcem kwietnia.

W którym momencie/miejscu mamy oznaczać te dokumenty?

Comarch: W celu automatyzacji kody (przede wszystkim GTU) warto przypisać do kart towarowych i jeżeli można także do kart kontrahentów.
Kody z kart towarów i karty kontrahenta zostaną przeniesione na dokument. Z poziomu dokumentu będzie można je modyfikować. Z poziomu dokumentu będzie można je także dodawać.

FP faktura do paragonu z NIPem czy bez?

Taxpoint: Oznaczenie FP dotyczy wszystkich faktur wystawionych do paragonu.
Paragon z NIP może jednak w pewnych przypadkach być uznany fakturę uproszczoną. W takim przypadku nie wystawia się już ponownej faktury. Takiego paragonu z NIP będącego jednocześnie fakturą uproszczoną nie oznacza się jednocześnie znacznikiem "FP".

Dla celów rozliczeń każdy paragon księgujemy jako oddzielny dokument sprzedaży. Czy w JPK powinno być przy każdym takim dokumencie oznaczenie RO?

Comarch: Tak.

Czy FP dotyczy też osób fizycznych?

Taxpoint: Tak.

Czy będzie można integrować pliki JPK z plikami JPK z innych programów?

Comarch: W programie Optima mamy w planach taką funkcjonalność, analogicznie jak było to do tej pory z plikami JPK_VAT.

Czyli za 06/2020 wyślemy nowy JPK?

Taxpoint: Po raz pierwszy nowy JPK będzie wysyłany w terminie do 25 sierpnia - dotyczyć będzie zatem rozliczeń od lipca 2020 r.

Jeżeli mamy całą sprzedaż fakturowaną + wystawiany paragon to w nowym JPK należy podać w JPK najpierw całą sprzedaż z oznaczeniem RO a następnie pojedynczo każdą fakturą z FP?

Taxpoint: Tak, nowy plik JPK_V7 powinien zawierać wszystkie Pa oraz wszystkie Faktury wystawione do tych Paragonów. Jednakże faktury nie są ujmowane w części deklaracyjne a jedynie informacyjnie pokazują się w części ewidencyjnej.

Czy kody GTU dotyczą wszystkich towarów i usług? Przy kikutysięcznym asortymencie wprowadzenie zajmie miesiąc.

Taxpoint: Na razie wprowadzono 13 grup GTU i 13 grup dedykowanych procedurom szczególnym. Nie dotyczą wszystkich towarów i usług, tylko wybranych, nad obrotem, których rząd sprawował i nadal chce sprawować nadzór. Głównie są to produkty objęte akcyzą, produkty, które kiedyś podlegały procedurze Odwrotnego Obciążenia, produkty objęte mechanizmem podzielonej płatności, itp. Zatem obrót towarami i usługami, których te grupy nie obejmują, nie będą nimi ocechowane.

Kto decyduje o kodzie GTU - księgowy czy wystawca faktury czyli klient biura rachunkowego?

Comarch: To już należy ustalić wewnętrznie, przygotować odpowiednie procedury. Za ewidencję i rozliczanie podatku VAT odpowiada dział księgowy. Oznaczenia GTU i procedur nie będą "drukowane" na fakturach, tylko przekazywane do plików JPK_V7.

Czy kody GTU muszą być na fakturze?

Taxpoint: Nie, nie ma obowiązku umieszczania kodów GTU na fakturze. Oznaczenie GTU powinno znajdować się w rejestrze sprzedaży oraz odpowiednio w JPK_V7.

A dostawa elektroniki i np. usługa transportowa do klienta?

Taxpoint: Będzie to zależeć od technicznego ujęcia takiej transakcji na fakturze. Jeśli zdecyduje się Pan na prezentację dostawy elektroniki i usługi transportowej odrębnie - tak też będzie należało rozpatrywać ich ujęcie dla celów w nowej strukturze JPK. Podkreślamy jednak, że nie każda dostawa elektroniki i nie każda usługa transportowa podlega dodatkowemu oznaczeniu. Każdorazowo należy w tym zakresie sięgnąć do przepisów rozporządzenia.

Czyli może być kilka kodów GTU na 1 dokumencie/ fakturze. Jak to technicznie będzie wyglądało?

Comarch: Różne kody będą mogły być przypisane do poszczególnych towarów dodawanych na fakturze.

Jeżeli do paragonów fiskalnych są wystawiane faktury sprzedaży, to czy trzeba do nich przyporządkowywać symbole GTU?

Comarch: Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Co oznacza. ze spółki są powiązane? W rozumieniu prawa bilansowego czy względem VAT?

Taxpoint: Ustawa o VAT odnosi się tutaj do przepisów z ustawy o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych - definicja podmiotów powiązanych w obu tych aktach jest taka sama). Przepisy ustawy o rachunkowości i definicji podmiotów powiązanych na gruncie tego aktu nie mają tutaj zastosowania.

Czy usługi rewizji finansowej, np. badanie sprawozdań finansowych to kod GTU 12?

Taxpoint: Rozporządzenie JPK w przeciwieństwie do sformułowań użytych np. w ustawie o CIT nie odnosi się do tzw. "świadczeń o podobnym charakterze." Co więcej, ustawodawca wymieniając typu usług podlegających dodatkowemu oznaczeniu zdecydował się na użycie stwierdzenia "wyłącznie". W katalogu usług podlegających oznaczeniu kodem 12 brak jest wprost wymienionych usług audytorskich. W naszej ocenie sprawia to, że nie obejmuje ich obowiązek dodatkowego oznaczenia.

Czyli faktura wewnętrzna wystawiona w związku z reprezentacją powinna być oznaczona WEW z kodem TP?

Taxpoint: Jeśli wydanie wewnętrzne będzie mieć miejsce na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy o CIT/PIT, do których to przepisów odwołuje się rozporządzenie JPK, to w takim wypadku oznaczenie "TP" będzie konieczne.

Ile kodów GTU i ile typów procedur będzie możliwych do wyboru w ranach tych 13 grup?

Comarch: Kodów GTU jest w sumie 13. Do jednego dokumentu może być przyporządkowana nieograniczona ilość tych kodów jak również procedur rozliczeń. Wszystko będzie tak naprawdę zależało od tego, jakie świadczenie jest dokumentowane danym dokumentem.

Czy będzie jakieś dodatkowe oznaczenie do sprzedaży internetowej?

Taxpoint: Sam fakt sprzedaży internetowej nie będzie rodzić obowiązku dodatkowego oznaczenia takiej faktury w JPK (chyba, że jest to sprzedaż wysyłkowa o której mowa w ustawie o VAT). Należy jednak mieć na uwadze, iż jeśli przedmiotem takiej sprzedaży są np. towary podlegające ww. obowiązkom to taka faktura powinna zostać ujęta w JPK wraz z dodatkowym kodem.

Jeśli jestem nabywcą i uważam, że na otrzymanej fakturze niesłusznie został użyty MPP. Czy w wyjaśnieniu do Naczelnika US mam prawo zeskanować fakturę, co do której są rozbieżności?

Taxpoint: Zakładamy, że takie postępowanie będzie możliwe.

Cała sprzedaż jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej, ale wystawiane są faktury VAT na osoby fizyczne. Czy je także będzie trzeba ujmować w nowym pliku JPK z oznaczeniem FP? Czy wykazujemy w JPK tylko sprzedaż z kodem RO?

Taxpoint: W Państwa przypadku konieczne będzie zarówno oznaczanie takich faktur kodem "FP" jak i oznaczenie zbiorczego dokumentu zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących kodem "RO".

Czy korekty VAT 7 do okresów 2018, 2019, 2020 będą na deklaracjach jakich okresów dotyczą np.03.2018, 01.2020?

Taxpoint: Korekty okresów rozliczeniowych sprzed lipca 2020 r. powinny być dokonywane według starych zasad.

Czy paragony z NIPem należy wykazywać w pliku JPK pojedynczo?

Taxpoint: Jeżeli paragon z NIP spełnia warunki do uznania go za fakturę uproszczoną, to zgodnie z ostatnim rozporządzeniem MF, taka sprzedaż może być ujęta zbiorczo. Uproszczenie to będzie obowiązywać do końca 2020 r.

Czy przy dostawie urządzeń elektronicznych + ich transport, na fakturze będą dwa kody GTU?

Taxpoint: To zależy czy przedmiotem dostawy będzie elektronika podlegająca dodatkowemu oznaczeniu. Nie każdy rodzaj sprzętu elektronicznego podlega bowiem takiemu raportowaniu. To samo tyczy się usługi transportowej. Każdy przypadek należy analizować w odniesieniu do zapisów Rozporządzenia JPK. Jeśli okaże się, że dodatkowemu oznaczeniu podlega zarówno dostawa elektroniki jak i jej transport, to konieczne będzie umieszczenie w JPK dwóch kodów.

Czy kody GTU będą widoczne na wystawionych fakturach (wydrukach) dla klienta (nabywcy)? Jakim programem realizować takie faktury?

Comarch: Nie, nie ma obowiązku umieszczania kodów GTU na fakturze. Oznaczenie GTU powinno znajdować się w rejestrze sprzedaży oraz odpowiednio w JPK_V7.

To jak księgowi w biurach mają stworzyć JPK_V7, skoro nie widać oznaczeń GTU na fakturach?

Taxpoint: Będzie to prawdopodobnie wymagało zmiany dotychczasowych relacji z klientem, tak aby informacje takie były dodatkowo księgowemu zewnętrznemu przekazane (w jakiejkolwiek formie). Oczywiście podatnik może wprowadzić dodatkowe oznaczenie na fakturze (ale nie ma takiego obowiązku!). Bez takich informacji prawidłowe sporządzenie JPK_V7 będzie jednak niemal niemożliwe.

Kiedy będzie dostępna wersja XL 2020.1?

Comarch: Wydanie wersji Comarch ERP XL 2020.1 zaplanowano na 07.04.

Czy kody GTU będzie można dodać, zmienić na potwierdzonej FV?

Comarch: W przypadku XLa - tak. Nie będzie można dokonać zmiany na dokumentach należących do zamkniętego okresu handlowego

Spółka wynajmuje środek transportu w związku z tym jest obciążona kosztami usługi transportu. Wystawiając fakturę sprzedaży ujmuję pozycję usługa transportu/ koszt usługi transportu (refaktura transportu) Czy takie ujęcie kosztów transportu na fakturach sprzedaży będzie musiała być oznaczona kodem GTU 13?

Taxpoint: To zależy czy świadczone przez Pana usługi mogą zostać zakwalifikowane jako usługi podlegające dodatkowemu oznaczeniu. Zgodnie z treścią rozporządzenia JPK, oznaczenie GTU "13" dotyczy usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. Jeśli świadczy zatem Pan usługi profesjonalnego przewozu towarów to takie oznaczenie najprawdopodobniej będzie obowiązkowe.

Czy mam prawo wystawić fakturę na żądanie klienta, pomimo tego że paragon z NIP może być już traktowany jako faktura uproszczona?

Taxpoint: Zgodnie z podejściem prezentowanym obecnie przez organy podatkowe, jeżeli paragon z NIP spełnia przesłanki do uznania go za fakturę uproszczoną, to nie należy wystawiać do takiego paragonu dodatkowej "zwykłej" faktury. Nie należy dublować dokumentów potwierdzających wykonanie tej samej czynności.

Czy otrzymane faktury zakupu należy wprowadzać z jakimś oznaczeniem?

Taxpoint: Tak, faktury zakupu należy ocechować kodem MPP jeżeli muszą być objęte mechanizmem podzielonej płatności lub IMP jeżeli mamy do czynienia z importem.

Czy oznaczenie transakcji z podmiotami powiązanymi dotyczy tylko podmiotów powiązanych kapitałowo?

Taxpoint: Dodatkowe oznaczenie dotyczy podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o CIT/PIT. Definicja zawarta w tych ustawach w dość szeroki sposób zakreśla krąg podmiotów powiązanych, nie ograniczając się wyłącznie do powiązań kapitałowych, a do faktycznej możliwości wpływania na decyzje danego przedsiębiorstwa.

Czy faktury wystawiane do paragonu na osoby fizyczne trzeba będzie ewidencjonować i oznaczać kodem "FP" czy tylko ujmujemy łączny raport z kasy fiskalnej jako "RO"?

Taxpoint: Tak, koniecznie będzie oznaczenie takiej faktury znacznikiem "FP". W przeciwnym razie JPK_V7 naliczy podwójnie podatek należny od takiej sprzedaży - raz w ramach zbiorczego obrotu paragonowego i ponownie gdy wystawiona będzie faktura do takiego paragonu.

Czy można zablokować z programu XL możliwość wystawienia faktury do paragonu z NIP z niską kwotą, który spełnia wymagania faktury uproszczonej? Chodzi o nie dublowanie transakcji.

Comarch: Nie ma takiej opcji. Podatnicy posiadający kasy rejestrujące zostają zwolnieni z obowiązku wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone. Zgodnie z rozporządzenia, które wczoraj weszło w życie, zwolnienie ma obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.

Czy dodatkowe parametry do JPK VAT_V7 np. GPU będzie przenoszone pracą rozproszoną?

Comarch: Tak, zarówno kody GPU jak również procedury będą przenoszone za pomocą pracy rozproszonej.

Czy podczas zmiany grupy na kartotece kontrahenta/towaru, system CDN XL będzie sprawdzał procedurę/kategorię i zmieniał ją na zgodną z nową grupą, do której kontrahent/towar zostanie przypisany?

Comarch: Kody na fakturach nie będą automatycznie aktualizowane w wyniku zmiany kodów na kartotekach towarów, kontrahentów, z którymi faktury są powiązane. W celu aktualizacji będzie można skorzystać z mechanizmu do seryjnej zmiany parametrów, który jest dostępny z poziomu rejestrów VAT.

Czyli nie każda sprzedaż będzie musiała mieć nadane GTU?

Comarch: Tak, to nie dotyczy każdej sprzedaży.

Czy każdy poszczególny fiskalny raport miesięczny powinien mieć oznaczenie RO?

Taxpoint: Tak, przepisy rozporządzenia odnoszą się do każdego wewnętrznego dokumentu zbiorczego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujący jaki został wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym. Każdy miesięczny raport fiskalny będzie zatem musiał zawierać oznaczenie "RO".

Czy trzeba będzie wykazywać w rejestrze sprzedaży faktury z paragonem dla osób fizycznych?

Taxpoint: Tak.Takie faktury trzeba będzie dodatkowo oznaczyć kodem "FP".

Czy będzie można nanieść grupowo, zbiorczo kody GTU na kartach towarów? I analogicznie - nanieść grupowo, zbiorczo kody procedur na kartach kontrahentów?

Comarch: W naszych systemach będą dostępne różne narzędzia pozwalające na seryjną zmianę kodów GTU na kartach towarów oraz procedur na kartach kontrahentów.

Czy usługi np. dostawy internetu czy monitoringu trzeba oznaczyć kodem 12?

Taxpoint: Nie.

Czy sprzedaż zwolniona ma kod GTU?

Taxpoint: Nie, kody GTU dotyczą transakcji obejmujących tzw. towary wrażliwe. Nie odnoszą się one do statusu danego podatnika na gruncie VAT (czynny/zwolniony).

Co zrobić u kupującego jeśli faktura sprzedaży jest z MPP nieobowiązkowym?

Comarch: Od strony JPK_V7, faktury zakupu nie cechujemy oznaczeniem MPP.

Kody GPU będą dotyczyły zarówno faktur sprzedażowych, jak i zakupowych?

Taxpoint: Kody GTU dotyczą wyłącznie sprzedaży.

Czy usługi szkoleniowe należy oznaczyć kodem 12?

Comarch: Tak, takie oznaczenie będzie obowiązkowe.

Jeżeli mamy fakturę kosztową, za którą zapłacił nasz pracownik gotówką, a na fakturze widnieje metoda MPP to jak ją wprowadzić do XL? MPP czy nie MPP?

Comarch: Oznaczenie MPP musi zostać podane wtedy, gdy wystąpi obowiązek dokonania płatności z zastosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności
Jeżeli pracownik zapłaci gotówką za fakturę oznaczoną jako MPP, która nie podlega obowiązkowemu MPP, to wtedy nie podaje się oznaczenia MPP.

Jakim kodem oznaczamy usługi transportowe?

Taxpoint: Kod "13".

Nie bardzo zrozumiałem kwestię oznaczeń GTU, np. jeśli mam na fakturze sprzedaż towarów i związaną z nimi usługę transportu własnym samochodem sprzedawcy czy też refundację kosztów kuriera to wszystko oznaczam GTU czy tylko GTU dla sprzedaży towaru?

Taxpoint: Jeżeli to są dwie odrębne pozycje na fakturze i tak też jest to prezentowane w rejestrze, to dla każdej pozycji z osobna powinno być odpowiednie oznaczenie GTU. W niektórych przypadkach usługa transportu nie jest jednak wykazywana na fakturze jako odrębne świadczenie a jej wartość wliczona zostaje do podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów (świadczenia głównego). W takim przypadku mamy tylko jedną pozycję na fakturze (odpowiednio powiększoną o wartość usługi transportowej). Wówczas ewentualne oznaczenie GTU dotyczy tylko i wyłącznie towaru (jeżeli dla danego towaru oznaczenie GTU jest wymagane).