23 marca 2016

Zobacz jak przygotować firmę na nachodzące zmiany w kontroli podatkowej.

Możliwości pozyskania środków na rozwój firmy przedstawią w trakcie debaty przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rozwoju 
  • instytucji wdrażających Regionalne Programy Operacyjne 
  • Banku Gospodarstwa Krajowego 
  • firmy Comarch SA

Gdzie szukać dofinansowania? 

Po długim okresie wyczekiwania na konkursy przed przedsiębiorcami staje wyzwanie – jak w gąszczu programów operacyjnych, instytucji wdrażających, dokumentów programowych, wytycznych i regulaminów, znaleźć środki na rozwój swojej firmy. Postaramy się krótko uporządkować wiedzę na temat dostępnych dotacji i instrumentów zwrotnych, a te szczególnie ważne dla przedsiębiorców – ulokowane w regionach, będą przedmiotem dyskusji zaproszonych ekspertów.

 

Jak się przygotować do konkursów? 

Kluczowe wymogi dla przedsiębiorców takie jak innowacyjność, nowe technologie,  prace B+R, znane są od dawna. Zmieniły się natomiast szczegółowe wytyczne dotyczące spełnienia ich kryteriów. Jak je zastosować w planowanych  inwestycjach firm, podpowiedzą zaproszeni goście.

 

Pytania do ekspertów 

W trakcie Webinaru, będą mieli Państwo możliwość przesłania pytań, na które odpowiedzą nasi eksperci. Odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu.

 

Wymagania: komputer z dostępem do Internetu 

 

Patronem medialnym webinaru jest portal fundusze-europejskie.pl

Wideo

11:00 - 11:15

Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020 – prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju


11:15 – 12:00

Innowacyjność i nowe technologie w projektach firm - debata ekspertów reprezentujących:

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
  • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  • Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
  • Bank Gospodarstwa Krajowego 
  • Comarch SA, Centrum Finansowania ERP 


12:00 – 12:15

Źródła finasowania inwestycji firm w technologie IT - prezentacja Centrum Finansowania Comarch


Łukasz Małecki

Łukasz MałeckiNaczelnik Wydziału Zarządzania w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

Naczelnik Wydziału Zarządzania w Departamencie  Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju.
Wieloletni pracownik administracji rządowej, zaangażowany w zarządzanie programów operacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Odpowiadał za przygotowanie projektu Programu inteligentny Rozwój oraz jego negocjacje z Komisją Europejską. Obecnie zajmuje się wdrażaniem tego programu, poprzez m.in. nadzór na formułowaniem kryteriów wyboru projektów.

Bartosz Rozpondek

Bartosz RozpondekZastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości - Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Odpowiedzialny za wdrażanie Programu w części poświęconej prowadzeniu prac B+R, wdrażaniu innowacji, technologii informacyjno – komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Wdrażał Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 w zakresie inwestycji i innowacji w MŚP.

Bartosz Jadam

Bartosz JadamDepartament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego i doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, gdzie zajmuje się działaniami z obszaru badań, rozwoju i innowacji. 

Specjalista i pasjonat prawa pomocy publicznej.

Agnieszka Clarey

Agnieszka Clarey Dyrektor Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rafał Jędrzejak

Rafał JędrzejakDepartament Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

Joanna Dominiak

Joanna DominiakKierownik Centrum Finansowania ERP w firmie Comarch SA

Specjalizuje się w analizie dostępnych na rynku narzędzi dofinansowania technologii informatycznych i aktywnym wspieraniu firm sektora MŚP w ich pozyskiwaniu. Interesuje się prawem europejskim – obszarem specjalizacji ukończonego kierunku studiów na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykorzystywanym w pracy nad projektami inwestycyjnymi dofinansowanymi z Unii Europejskiej, którymi zajmuje się w Comarch. Do głównych obszarów jej działań należą dotacje unijne, kredyt technologiczny oraz leasing operacyjny IT, wdrażany w firmach działających zarówno w Polsce, jak i zagranicą – w Niemczech, Austrii i we Francji.