17 stycznia 2019

W życie weszły przepisy, które - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów - rewolucjonizują sposób przesyłania sprawozdań finansowych. Stworzyliśmy aplikację, która pomoże w tworzeniu, zarządzaniu i przesyłaniu sprawozdań finansowych. Weź udział w webinarze i dowiedz się, jak działa program Comarch e-Sprawozdania!

Podczas webinaru dowiesz się:

  • co zmieniło się w przepisach prawa w obszarze przesyłania rocznych sprawozdań finansowych i jakie obowiązki niosą ze sobą te zmiany;
  • jaką rolę w Twojej firmie może pełnić program Comarch e-Sprawozdania;
  • w jaki sposób stworzyć i wysłać sprawozdania finansowe;
  • jak wykorzystać dane z systemu ERP do wygenerowania e-Sprawozdania.

17 stycznia 2019, godzina 11:00

Podczas szkolenia dostępny będzie czat!

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania: demo i zakup na: https://www.comarch.pl/erp/e-sprawozdania/ 

 

Prelegenci: 

Paweł Krupa, Konsultant ds. rozwiązań biznesowych, Comarch SA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zdobywał w spółkach audytowych, w których zajmował się badaniem sprawozdań finansowych firm z różnych branż. Zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w przedsiębiorstwach wykorzystuje podczas prezentacji i spotkań z obecnymi i potencjalnymi klientami systemu Comarch ERP XL (głównie w zakresie księgowości).

 

 

 

 

 

O webinarze

Do tej pory sprawozdania finansowe sporządzane były w formie papierowej i ręcznie podpisywane przez cały zarząd. Następnie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami były przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniego Urzędu Skarbowego. 

Teraz cały proces składania sprawozdań finansowych zostaje zdigitalizowany, a aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie go wspierać - będzie służyć nie tylko do tworzenia sprawozdań, ale też pełnić rolę centrum zarządzania dokumentacją sprawozdawczości finansowej w firmie.

Poznaj nowe narzędzie IT, które stworzyliśmy, aby tworzenie, przesyłanie i zarządzanie sprawozdaniami finansowymi było przejrzyste i proste!

Podczas webinaru opowiemy i pokażemy w praktyce (na żywo w aplikacji), jakie funkcjonalności kryje Comarch e-Sprawozdania.

Oto lista możliwości tego programu:

  • integracja z danymi zawartymi w systemach Comarch ERP (m.in. pobieranie informacji liczbowych z zestawień księgowych);
  • przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni;
  • przygotowanie i przesyłanie innych dokumentów związanych ze sprawozdawczością finansową (np. sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta);
  • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem;
  • łatwy dostęp do sprawozdań finansowych z lat poprzednich;
  • możliwość współpracy z innymi systemami klasy ERP.

Comarch e-Sprawozdania dla biur rachunkowych

Zmiany w przepisach to dla biur rachunkowych okazje na pozyskanie nowych klientów – firmy chętnie szukają pomocy w spełnieniu nowych prawnych obowiązków.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest dostępna także dla Twojego biura rachunkowego! Program, który spełnia wymogi stawiane przez ustawodawcę w zakresie e-sprawozdań finansowych, wsparliśmy dodatkowo takimi funkcjonalnościami jak walidator pliku XML, możliwość dodania nowych pozycji/linii do zestawień, przygotowanie e-sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni czy możliwość tworzenia paczek sprawozdawczych.

Dzięki temu Twoje biuro rachunkowe będzie mogło w łatwy sposób tworzyć e-sprawozdania finansowe oraz zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą we wszystkich firmach, które obsługujesz. Zarejestruj się na webinar i zobacz, jak to działa. 

Wideo

Oto odpowiedzi na pytania uczestników webinaru o e-Sprawozdaniach

Pytania Odpowiedzi

Aplikacja e-Sprawozdania jest już dostępna?

Tak, aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest już dostępna (między innymi na stronie sklep.comarch.pl)

Jak powiązać aplikację z systemem ERP?

W przypadku gdy aplikacja e-Sprawozdania zostanie uruchomiona z poziomu Comarch ERP, to powiązanie powinno nastąpić automatycznie.

Czy instalacja serwerowa dla XL wymaga podniesienia wersji XL/bazy danych (aktualnie mam 2018.2.1)?

Planujemy aby aplikacja Comarch e-Sprawozdania mogła się integrować w zakresie pobierania zestawień z Comarch ERP dla systemów od wersji: Optima 2019.2.1, XL 2019.0.1 (planujemy również dostosowanie wersji XL 2018.2.1 do integracji); Altum 2019.0.

W aplikacja zapisuje dane w bazie danych SQL?

Możliwe jest kilka wariantów przechowywania danych. Można przechowywać tylko pliki XML, można także podłączyć aplikację do bazy SQL i tam je przechowywać.

Jakie wymagania techniczne musimy spełnić dla tej aplikacji?

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania posiada następujące wymagania:
- System Windows i zainstalowany .NET Framework w wersji przynajmniej 4.6.1.;
- Microsoft SQL Server (bezpłatna wersja Express do pobrania https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-downloads);
- Comarch ERP Menadżer Kluczy (program ten dla nowych klientów będzie darmowo udostępniony wraz z Comarch e-Sprawozdania).

Czy e-Sprawozdania w Comarch ERP będą dostępne w zakładce np.e-Sprawozdania tak jak teraz jest zakładka JPK?

Jeśli będzie to wersja aplikacji która będzie się integrować z którymś z systemów Comarch ERP to ikona aplikacji będzie zaszyta w jednej z zakładek systemu ERP (lecz będzie się ona otwierać jako oddzielna aplikacja).

Czy będzie dostępna wersja angielska Comarch e-Sprawozdania?

Nie przewidujemy tworzenia angielskiej wersji aplikacji Comarch e-Sprawozdania.

Czy osoby fizyczne też przekazują sprawozdanie ta drogą elektroniczną? (ponieważ ich nie ma systemie KRS, działalją na podstawie CDEIG)

Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i maja obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego również przekazują sprawozdania finansowe w formie elektronicznej. Takie e-Sprawozdanie wysyłają do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych poprzez strony Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozumiem, iż po podpisaniu pliku xml będzie istniała możliwość wysłania go poprzez aplikację e-sprawozdania do KRS?

"Ministerstwo Sprawiedliwości, które odpowiada za KRS nie przewidziało żadnego interfejsu do wysyłki. Podpisany plik XML trzeba zatem samodzielnie dodać na portalu KRS. Jak tylko Ministerstwo udostępni interfejs pozwalający robić to zdalnie, zostanie to dodane do naszej aplikacji."

Czy spółka jawna składając sprawozdanie do KRS - może to zrobić w formie skanów zapisanych w formacie pdf, tak jak było to możliwe w zeszłym roku?

Nie. Po 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej w formacie XML i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Wydruk w postaci papierowej sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś oryginałem sprawozdania finansowego.

A jeżeli do tej pory nie miałam obowiazku składania sprawozdania finansowego do KRS tylko do Urzędu Skarbowego to czy teraz też musze przesłać sprawozdanie do KRS?

"Nie, jednostki wpisane do KRS wysyłają e-Sprawozdania Finansowe do KRS, a podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i maja obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego składają je do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych poprzez strony Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
"

Czy sprawozdanie finansowe przygotowane w tradycyjnej Optimie można w jakikolwiek sposób podpisac elektronicznie czy trzeba koniecznie je przygotowac w aplikacji?

Do stworzenia e-Sprawozdania Finansowego wysyłanego do KRS potrzebna jest aplikacja tworząca sprawozdanie finansowe w formie XML.

Jak spółki komandytowe składają sprawozdania finansowe - do KRS czy do Szefa Krajowej Administracji?

Spółki komandytowe podlegają wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego więc jej sprawozdanie finansowe podlega przesłaniu do KRS.

Czy będzie możliwość wysłania sprawozdania dla podmiotu nie posiadającego wpisu i nr KRS?

Tak, podatnicy PIT mają możliwość tworzenia e-Sprawozdania Finansowego w aplikacji Comarch e-Sprawozdania.

Czy system będzie mógł być również wykorzystywany do tworzenia sprawozdań kwartalnych na potrzeby jednostki?

Tak, aplikacja umożliwia budowanie e-Sprawozdań Finansowych nie tylko rocznych ale również innych - za inne okresy sprawozdawcze (również na potrzeby jednostki).

Czy będzie możliwość pobrania danych z Comarch ERP SaaS?

Tak, w przypadku gdy e-Sprawozdania też będą zainstalowane w modelu usługowym.

Czy na Sprawozdaniach wygenerowanych z programu e- sprawozdania będzie widoczna data sporządzenia sprawozdania?

Tak, pole to jest jednak edytowalne w samej aplikacji przez użytkownika. Data generacji pliku XML może być zatem późniejsza niż data sporządzenia sprawozdania.

Czy można za pomocą tego programu wysłać sprawozdanie za 2017 rok?

Tak, istnieje taka możliwość.

Kiedy dokładnie będzie dostępne sprawozdanie dla jednostki mikro?

Planowana data wydania wersji ze schematem jednostek mikro to 31 stycznia 2019.

Czy aplikacja będzie tworzyła e-Sprawozdania które dotyczą także sprawozdań składanych przez stowarzyszenia czy fundacje?

Schemat dla Stowarzyszeń i Fundacji (zgodny z załącznikiem nr 6 UoR) będzie dostępny w aplikacji Comarch e-Sprawozdania w marcu 2019.

Czy jeżeli dotychczasowo składaliśmy sprawozdanie finansowe w formie uproszczone to możemy w XML, czy musimy przejść na pełne sprawozdanie?

Nie, UoR nadal przewiduje możliwość tworzenia uproszczonego SF - więc nie ma konieczności tworzenia pełnego sprawozdania finansowego (elementy w aplikacji e-Sprawozdania w odpowiednim schemacie Sprawozdań Finansowych nie muszą być uzupełnione pole po polu - jeśli wymaga tego uproszczenie). Ponadto funkcjonalność ukrywania pustych wierszy pozwoli na stworzenie przejrzystego widoku całego SF.

W nocie podatkowej umieściliście Państwo pola dla korekt powyżej 20.000 zł, gdzie należy wpisać podstawę prawną danej korekty. Z czego to wynika? Takiej funkcjonalności nie ma nawet program Ministerstwa Finansów.

W szczegółowym opisie kalkulacji podatku Schematu Ministerstwa Finansów (dokładniej StrukturyDanychSprFin_v1-1.xsd), w przypadku pól dodawanych przez użytkownika, znajduje się informacja Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł). Sama struktura tej pozycji jednak jest tak określona, że w przypadku dodawania pozycji użytkownika i tak należy zawsze podać podstawę prawną. Inaczej plik zostanie odrzucony przez MF za niepoprawny. Ciężko nam wyrokować, czy Ministerstwo dopasuje schemat tak, aby podstawa prawna była jednak opcjonalna dla wartości mniejszych niż 20 tys. zł. Aplikacja MF w ogóle nie przewiduje możliwości dodawania własnych pozycji użytkownika. Ciężko nam znaleźć uzasadnienie tego faktu, szczególnie w świetle wymogów schematów XSD.

Czy i kiedy będą dostępne struktury dla domów maklerskich?

Nie planujemy tworzyć struktur e-Sprawozdań Finansowych dla domów maklerskich.

A co ze sprawozdaniami skonsolidowanymi? jeśli nie wszystkie spółki pracują w Comarch'u...

Schemat skonsolidowanych sprawozdań finansowych będzie dostępny w naszej aplikacji w marcu 2019 i będzie możliwy do wypełnienia niezależnie od posiadanego systemu ERP (wtedy wystarczy zakupić wersję dla klientów nieposiadających systemów Comarch ERP).

Czy osoba fizyczna prowadzaca działaność i sporzadzajaca sprawozdanie finansowe, bedzie mogła korzystać z e-Sprawozdania i przesyłac je do US?

Tak, aplikacja Comarch e-Sprawozdania wspiera tworzenie e-Sprawozdań Finansowych tak samo dla jednostek wpisanych do KRS jak i podatników PIT którzy muszą wysyłać je do Szefa KAS.

Czy w przypadku prowadzenia ksiąg w Klasyce (nie Optima) istnieje możliwosc sporządzenia SF w wymaganym formacie XML wprowadząjac "ręcznie "dane do aplikacji e-Sprawozdania czy też przewidziana jest możliwość zaimportowania danych spod Klasyki do e-Sprawozdania ?

W takim przypadku możliwe jest "ręczne" uzupełnienie danych w aplikacje Comarch e-Sprawozdania.

Czy jest możliwość eksportowania sprawozdania do excela lub/i worda?

Możliwość eksportowania zestawień wprost do excela czy worda będzie dostępna w marcu 2019.

Czy jest możliwość zaciągnięcia danych z GUS/KRS takich jak nazwa spółki, NIP, REGON, KRS...

Nie, ale w kolejnych wersjach aplikacji planujemy dodać możliwość zaciągania danych spółki której tworzone jest e-Sprawozdanie z systemów Comarch ERP wprost do e-Sprawozdania.

Rozumiem, ze wszelkie dane finansowe e-Sprawozdania zaciągnie sobie od 31.01.2019 z Comarch ERP z zestawień ksiegowych?

Tak, w zakresie zestawień - bilans, RZiS, ZZwKW, RzPP. W przyszłości planujemy dodać funkcjonalność tworzenia not do SF w aplikacji e-Sprawozdania.

W sprawozdaniu finansowym posiadmy dodatkową pozycję w kapitałach własnych jak Pasywa A.VIII "Pozostałe kapitały własne", która jest pozycją niewynikającą z załącznika nr 1 UoR. Czy Państwa aplikacja pozwala na dodanie dodatkowej pozycji (czy schemat MF dopuszcza możliwość dodanie takiej pozycji)?

Tak. Można dodać własne pozycje do sprawozdania, a schematy MF pozwalają na tego typu zabiegi.

Czy z programu comarch e-sprawozdania można korzystać i wprowadzać dane gdy księgi są prowadzone w innych programach.

Tak, istnieje taka możliwość. W obecnej wersji dane można wypełniać ręcznie lub poprzez stworzenie we własnym zakresie integracji z aplikacją Comarch ERP. W przyszłości będzie możliwość importu zestawień z excela + ew. tworzenie SF na podstawie obrotówki która ma być również zaciągana do aplikacji e-Sprawozdania.

Czy jednostki, które nie sa wpisane do KRS i muszą wysłać wraz PIT36L z końcem kwietnia sprawozdanie do Urzedu Skarbowego, będą mogły wysłać bezpośrednio z sytsemu?

Tak. Dodamy taką możliwość w marcu 2019.

Czy można wprowadzać dane w tys. zł.

Tak, taka prezentacja wartości jest w możliwa w naszej aplikacji.

Czy można w Comarch e-sprawozdania, po zaciągnięciu danych z Comarch Optima, dokonać ręcznie zmiany danych w bilansie lub rachunku zysków i strat?

Tak, po zaciągnięciu danych z systemów Comarch ERP będzie możliwa edycja danych w tych zestawieniach w aplikacji e-Sprawozdania.

Ale rozumiem, że nie trzeba zaciągać danych z np. Optimy i można je wpisywać z ręki ?

Tak, aplikacja e-Sprawozdania umożliwia również "ręczną" edycję danych.

Czy do aplikacji można impotrować dane z innych programów księgowych lub z excela?

"Struktura Ministerstwa jest bardzo restrykcyjna. Dane w pliku XML prezentowane są w formie drzewka, a plik Excela z natury przechowuje dane w formie tabeli. Nie da się tego w prosty sposób dokładnie przełożyć. Przygotujemy w późniejszym czasie dedykowany szablon pliku Excela skąd te dane będzie można zaimportować.
Jeśli chodzi o programy księgowe to domyślnie wspieramy systemy z rodziny Comarch ERP. Dla innych systemów księgowych przewidzieliśmy uproszczony konektor, ale będzie to wymagało wykonania wdrożenia we własnym zakresie (trzeba uwzględnić jak inny system przechowuje informacje w swojej bazie danych)."

Czy w przypadku zaupu wersji serwerowej XL isnieje możliwość ręcznego wprowadzenia danych do sprawozdania, czy jedynie zaciągania z XL'a?

Można wpisać te dane ręcznie.

W jaki sposób tworzy się część narracyjną - np. opisy pod notami?

Każda nota składa się części Opis oraz opcjonalnie załącznik np. obraz tabeli. Opis do noty można bezpośrednio wpisać na ekranie aplikacji.

Czy bedzie mozna wczytac e-sprawozdanie przygotowane wstepnie w innym systemie i kontynowac prace nad sprawozdaniem w prezentowanej aplikacji?

Tak, aplikacja Comarch e-Sprawozdania ma możliwość odczytania wcześniej stworzonego pliku XML (zgodnego ze schematem MF).

Czy będzie możliwość przeliczania sprawozdania na inne waluty np. EUR?

Nie, aplikacja Comarch e-Sprawozdania pracuje zgodnie ze schematami MF które nie przewidują wykazywania kwot w innych walutach niż PLN.

W jaki sposób system umożliwia konsolidację sprawozdania, jeżeli spólka zależna ma inny system księgowy i nie jest to system ERP.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania w bieżącej wersji nie umożliwia konsolidacji Sprawozdań Finansowych (w wersji wydanej w marcu 2019 będzie natomiast dodany schemat zgodny z wytycznymi MF takiego Sprawozdania Finansowego który pozwoli na stworzenie odpowiedniego pliku XML).

Czy obecnie dane do poszczególnych linii sprawozdania należy wprowadzać ręcznie? Czy kwoty z pozycji podrzędnych są automatycznie sumowane w pozycjach nadrzędnych?

"Aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia przy liniach tabelarycznych zaznaczenie parametrów ""Wylicz automatycznie"" oraz ""Nie uwzględniaj w sumie"".
W przypadku gdy nie chcemy wpisywać ręcznie wartości przy danej linii nadrzędnej, a jedynie wykazać sumę elementów podrzędnych należy wykorzystać parametr ""Wylicz automatycznie"". Z kolei gdy jakiś element ma nie być brany do wyliczenia wartości pozycji nadrzędnej należy zaznaczyć parametr ""Nie uwzględniaj w sumie""."

Czy w aplikacji e-sprawozdania możliwe będzie zaciągniecie obrotówki z Comarch Altum i mapowanie kont do pozycji sprawozdawczych ?

Tak, ta funkcjonalność będzie dostępna ale w kolejnych wersjach aplikacji Comarch e-Sprawozdania.

Czy z systemu Comarch ERP zaciągą się dane do aplikacji e-Sprawozdania z kont ksiegowych czy z sporządzonych zestawień jak bilans i RZiS?

W wersji wydanej 31.01.2019 elementy e-Sprawozdania Finansowego zaciągną się bezpośrednio z zestawień księgowych. W kolejnych wersjach aplikacji planujemy stworzyć funkcjonalność tworzenia zestawień księgowych z obrotówki którą zaciągniemy do programu e-Sprawozdania.

Możliwości wydrukowania sporządzonego sprawozdania z aplikacji Comarch e-Sprawozdania? Czy taka istnieje lub będzie istniała? W przeciwny przypadku koniecznym będzie sporządzenie sprawozdania finansowego w dwóch wersjach.

Właśnie jesteśmy w trakcie dodawania opcji wydruków do aplikacji. Pojawią się one w wersji aplikacji z 31 stycznia 2019. Nie ma zatem potrzeby tworzenia dwóch wersji sprawozdań finansowych.

Czy jeżeli otrzymam od kogoś SF w wersji XML czy za pomocą tego narzędzia będę mógł takie sprawozdanie otworzyć w wersji tabelarycznej i wydrukować lub zapisać w wersji PDF?

Tak, aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia tego typu operacje (wydruk będzie udostępniony od wersji 31.01.2019)

Czy są określone przybliżone terminy dodania nowych funkcjonalności - integracja z ERP i wydruki?

Wersję aplikacji z wymienionymi funkcjonalnościami planujemy wydać 31.01.2019

Co z uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku, sprawozdaniem z badania, sprawozdaniem z działalności oraz innymi obwiązkowymi dokumentami przesyłanymi dotychczas? W jaki sposób będzie trzeba je przesłać?

Zależy od tego czy sprawozdanie jest składane do KRS, czy do Szefa KAS (np. osoby fizyczne). Do KRS te dokumenty są załączane na ich portalu osobno (po wcześniejszym ich podpisaniu). W przypadku szefa KAS uchwały będą dołączone do aplikacji, a ona robi z tego paczkę i od razu przesyła (ta funkcjonalność będzie dostępna w marcu 2019).

Jeśli jestem zobowiązana złożyc SF tylko do US, to również tworze te SF w taki sam sposób (jak do KRS)?

Tak, zasady tworzenia e-Sprawozdań Finansowych są generalnie takie same dla podmiotów składających je do US jak i do KRS (ich struktura ma być oparta na pliku XML).

Czy to prawda (jak podano w podręczniku użytkownika), że całą informację dodatkową można dodać w postaci jednego pliku PDF?

Tak, całą informację dodatkową (oprócz kalkulacji podatku dochodowego którego tabela jest zaszyta jako element w aplikacji) można przesłać jako jeden plik (w jednej nocie aplikacji Comarch e-Sprawozdania).

Czy uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe spółka z o.o. będzie musiała dodatkowo złożyć do urzędu skarbowego?

Zamieszczenie sprawozdania finansowego oraz powiązanych dokumentów w elektronicznym Repozytorium Dokumentów Finansowych (KRS) spowoduje ich automatyczne przesłanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (jednocześnie zwalnia nas to z obowiązku przesyłania sprawozdania finansowego oraz dokumentów powiązanych do Urzędu Skarbowego).

Gdzie mogę znaleźć wyjaśnienie w jaki sposób uzupełnić informację dotakową w nowej formie sprawozdania? Chodzi mi głównie o tabele, które mogą mieć różny układ i różne formatowanie. Czy to mają być obrazki, plik PDF, a może aplikacja ma swój własny edytor?

Noty do sprawozdania finansowego (oprócz kalkulacji podatku dochodowego) są tworzone niezależnie od aplikacji e-Sprawozdania (zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi z UoR). Takie noty następnie mogą być dołączane do e-Sprawozdania Finansowego poprzez dodanie ich w aplikacji do zakładki "Noty i objaśnienia" w dowolnym formacie przewidzianym przez MF m.in. PDF, excel, word. Aplikacja Comarch e-Sprawozdania koduje i zaszywa te pliki w strukturę XML (co pozwala później operować tylko jednym plikiem XML jako całym e-Sprawozdaniem Finansowym). W następnych wersjach aplikacji mamy zamiar dodać możliwość tworzenia not sprawozdawczych w samej aplikacji e-Sprawozdania.

Czy Sprawozdanie Zarządu również będzie można sporządzać w aplikacji?

Nie, Sprawozdanie Zarządu jest sporządzane w dotychczasowej formie niezależnie od aplikacji Comarch e-Sprawozdania.

Jak podpisać sprawozdanie profilem zaufanym? Czy będzie taka możliwość w systemie?

Nie, w aplikacji w obecnej wersji nie ma możliwości podpisu pliku XML poprzez profil zaufany ePUAP. Gdy w przyszłości będzie dostępna możliwość zdalnego podpisu ePuapem będziemy starali się dodać taką funkcjonalność. Natomiast w marcu 2019 będzie dodana w aplikacji możliwość zarządzania podpisami elektronicznymi (kwalifikowanymi) i będziemy mogli złożyć podpis pod e-Sprawozdaniem właśnie tym sposobem z aplikacji e-Sprawozdania.

W przypadku e-Sprawozdań w wersji usługowej (w chmurze) czy zarząd podpisujący sprawozdanie musi posiadać swój login do pulpitu zdalnego w chmurze Comarch?

Nie, zarząd może podpisać taki plik XML niezależnie od aplikacji Comarch.

Zgodnie z UoR podpis może być kwalifikowany lub EPUAP, czy to prawda, że obenie możliwa jest wysyłka wyłącznie sprawozdań opatrzonych podpisem kwalifikowanym?

W prawodawstwie oba typy podpisu są równoważne i powinna być możliwość podpisu pliku XML zarówno przez ePUAP jak i podpis kwalifikowany (również w formie mieszanej). Dotarły do nas jednak doniesienia, że są problemy techniczne z obsługą takich plików po stronie Ministerstwa. Nie jesteśmy w stanie określić, czy faktycznie takie problemy miały miejsce i jeśli tak to czy zostały one już rozwiązane.

Czy zarząd może zdalnie podpisac SF ? Czy musi to się obdyć w biurze / na komputerze na którym jest zainstalowane e-sprawozdanie?

Podpisywany tak naprawdę jest plik XML ze sprawozdaniem finansowym. Jeden z członków zarządu podpisuje na swoim komputerze plik XML i tak podpisane sprawozdanie przesyła np. mailem do innego członka, który dołącza swój podpis. Można również przechowywać taki plik we współdzielonej lokalizacji lub bazie danych. Nie jest wymagany fizyczny dostęp do maszyny na której jest zainstalowane e-Sprawozdanie.

Czy po podpisaniu sprawozdania przez wszystkie uprawnione osoby przy wysyłce do KRS plik musi zostać podpisany ponownie przez wszystkich uprawnionych?

Nie. Plik XML zawiera już wtedy wszystkie podpisy.

Czy wszystkie osoby z Zarządu muszą posiadać podpis elektroniczny, czy wystarczy, że taki podpis będzie posiadać tylko jedna osoba z Zarządu?

e-Sprawozdanie Finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki (cały zarząd) – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Jak wygląda proces podpisywania sprawozdania przez zarząd?

Aktualnie można go podpisać gotowy plik XML za pomocą oprogramowania dostarczonego przez dostawców podpisów kwalifikowanych. W kolejnej wersji umożliwimy dodawanie podpisów bezpośrednio z poziomu naszej aplikacji.

Czy Sp z o.o.(mała) może sporządzić sprawozdanie finansowe w PDF i podpisać profilem zaufanym, a następnie wysłać do KRS?

Zmiany w zakresie tworzenia i przesyłania e-Sprawozdań Finansowych wymagają ściśle określonej formie XML - więc w tym przypadku tylko taki plik może zostać wysłany do KRS.

Czy firma ma obowiązek przedstawienia biegłemu rewidentowi sprawozdanie do badania w formie pliku XML czy też w innej formie np. formie wydruku lub wydruku pdf ?

Najprawdopodobniej biegły rewident będzie sobie życzył podczas badania plik PDF lub wydruk ze względu na większą czytelność. Swoją opinię będzie on jednak wyrażał o ostatecznym pliku w wersji XML (gdyż to w takiej postaci Sprawozdanie Finansowe będzie składane do KRS). Po wprowadzeniu wszystkich korekt do sprawozdania trzeba będzie mu zatem przesłać ostateczną wersję w formie XML.

W jakiej formie należy dołączyć do sprawozdania opinię biegłego rewidenta?

Sprawozdanie biegłego rewidenta dołączane jest oddzielnie na portalu KRS. Nie ma ono formy XML, zazwyczaj będzie to podpisany elektronicznie dokument PDF.

Kto przekazuje do KRS sprawozdanie biegłego rewidenta (opatrzone podpisem kwalifikowanym) - biegły czy badana jednostka?

Takie sprawozdanie biegłego rewidenta, przekazuje tak jak dotychczas badana jednostka.

Jenostki mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w ciągu 3 miesięcy po zakonczeniu roku obrotowego. Czy sprawozdanie finansowe sporzadzone na dzień 31.03, które będzie później badane przez biegłych rewidentów i na pewno ulegnie zmianie powinno byc podpisane przez cały skład zarządu jednostki?

Nie, tylko zatwierdzone sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd).

Czy Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta (kiedyś opinia i raport) ma być podpisana elektronicznie przez audytora?

Tak, taki dokument powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Kiedy będzie dostepna wersja Comarch e-sprawozdania dla biur rachunkowych?

Taka wersja aplikacji Comarch e-Sprawozdania jest już dostępna.

Cena za 1 licencję oznacza, że mogę w biurze rachunkowym wysyłać kilka sprawozdań z tej jednej licencji?

Tak, w zakresie Biura Rachunkowego jest taka możliwość.

W sklepie Comarch są dostępne np. e-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych, czy jak kupię to będzie działać czy dopiero od 31.01.2019?

Nie, aplikacja jest już teraz dostępna i gotowa do pracy. 31.01.2019 zostaną dodane nowe funkcjonalności (właśnie takie jak integracja z systemami Comach ERP lub wydruki) - prawo do upgrade do nowych wersji jest darmowy w przypadku posiadania gwarancji.

Czy dla Comarch ERP Optima BR podana cena dotyczy dostępu do aplikacji dla wszystkich baz w chmurze (kilku klientów) czy dla jednego klienta?

Podana cena dotyczy wszystkich baz w chmurze (wielu klientów).

Czy dobrze rozumię, aktualna wersja BR pozwala biurom rachunkowym tworzyć sprawozdania za wszystkich swoich klientów obsługiwanych przez BR ?

Tak, w ramach jednej lub dwóch licencji aplikacji (w zależności czy obsługiwani klienci są obsługiwani prze ERP Comarch).

Czy jako biuro rachunkowe wysyłając sprawozdania za kilku klientów z jednego stanowiska kupuje wersję za 650 zł czy taka za 1950?

W zależności dla kogo będą tworzone e-Sprawozdania Finansowe w ramach Biura Rachunkowego. Jeśli będą to spółki które są obsługiwane w zakresie Optimy BR to wystarczy jedna licencja dla Optimy BR, jeśli z kolei będą to spółki nieobsługiwane przez Comarch ERP to potrzebna będzie jedna licencja dla wersji Standalone. Natomiast jeśli są to spółki różne to będą potrzebne dwie licencje: Optima BR + Standalone.

Czy cena dla biur rachunkowych uzależniona jest od ilości baz (firm) w Optimie czy niezależnie od ich ilości jest to jednorazowa opłata 950zł? Czy jest to opłata coroczna?

Cena dla Biur Rachunkowych nie jest uzależniona od ilości baz w Optimie BR (jedna cena dla całego Biura Rachunkowego w ramach Optimy). Podana cena jest ceną jednorazową która pozwala na darmowy upgrade aplikacji przez określony okres (w zależności od terminu gwarancji obecnych Państwa modułów). W kolejnych okresach upgrade jest możliwy po wykupieniu gwarancji.

Czy przygotowane e-sprawozdanie przez biuro rachunkowe w aplikacji Comarch trzeba podpisać w tej aplikacji czy jest mozliwośc wysłania e-sprawozdania mailowo do spółki, której wspólnicy muszą je podpisać?

Wspólnicy mogą podpisać e-Sprawozdanie Finansowe sami bez aplikacji na swoim komputerze (operując plikiem XML).

Czy korzystając z programu e-Sprawozdania, w celu złożenia podpisów na sprawozdaniu finansowym konieczna jest wizyta zarządu w biurze rachunkowym? Czy zarząd może podpisać zdalnie sprawozdanie? Chodzi o sytuację gdy zarządu nie ma na miejscu.

Nie ma konieczności fizycznej wizyty zarządu w biurze rachunkowym. Wystarczy gdy odpowiednia osoba podpisze plik XML na swoim komputerze (nie musi wtedy mieć aplikacji, a jedynie samo e-Sprawozdanie Finansowe w formie XML).

Witam, ws. mam pytanie e-sprawozdań w wersji dla biur rachunkowych, czy będzie możliwość wysłania sprawozdania dla podmiotu nie posiadającego n wpisu i nr KRS?

Tak, w wersji dla Biur Rachunkowych będzie możliwość tworzenia e-Sprawozdań Finansowych dla podmiotów wpisanych do KRS oraz podatników PIT.

Kiedy dokładnie będzie dostępna wersja dla BR, umożliwiająca pobranie danych z Comarch ERP?

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania z integracją z systemami Comarch będzie dostępna 31.01.2019 (również z integracją dla Optima Biura Rachunkowe).

Z której wersji będą mogli korzystać użytkownicy Klasyki?

Dla tych użytkowników niezbędne jest zakupienie wersji Standalone.

Czy podany przez Państwa cennik obejmuje już integracje z Comarch ERP XL?

Tak, cena aplikacji Comarch e-Sprawozdania zawiera mechanizmy integracji z systemami Comarch ERP.

W przypadku gdy w zarządzie są 3 osoby + główny księgowy tzn. 4 osoby podpisują sprawozdanie - potrzebna jest większa ilość licencji?

Nie, jeśli mówimy tu o jednej spółce to wystarczy jedna licencja.

Czy w przypadku posiadania licencji dla podmiotów powiązanych wystarczy zakup 1 licencji e-sprawozdań, czy każdy podmiot powiązany musi mieć własną aplikację?

W takim przypadku proszę skontaktować się ze swoim Partnerem Comarch w celu ustalenia zasad licencjonowania aplikacji.

Jak będziemy to licencjonować? Na kluczu Hasp czy w inny sposób?

Licencja będzie oparta na kluczu HASP lub wirtualnym kluczu.

Czy podpisy elektroniczne będa składane z jednego stanowiska pracy (jednej licencji) ?

Plik XML z e-Sprawozdaniem finansowym można podpisać niezależnie od aplikacji e-Sprawozdania. W marcu 2019 planujemy dodać funkcjonalność która pozawala na zarządzanie podpisami elektronicznymi w aplikacji Comarch e-Sprawozdania (lecz wtedy również nie będzie konieczności posiadania kilku licencji jeśli mówimy o jednej jednym SF).

Czy jest możliwość wykorzystania oprogramowania w następnych latach, czy wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Nie posiadamy Państwa oprogramowania FK.

W Państwa przypadku w ciągu roku od nabycia aplikacji e-Sprawozdania będzie możliwy darmowy Upgrade. Po tym okresie można wykupić Upgrade na kolejny okres który umożliwi korzystanie z nowych funkcjonalności programu.

Czy cena nie jest za wysoka inne firmy udostępniają w formie aktualizacji?

Stworzenie Sprawozdania Finansowego ze wszystkimi obowiązkowymi elementami wymagało zbudowania oddzielnej aplikacji, dodatkowego modułu do systemów ERP. Nie można było wygenerować pliku XML, który spełniałby wymogi nowych przepisów prawnych bezpośrednio z systemu ERP, dlatego została wprowadzona opłata za powyższą, dodatkową funkcjonalność.

Jak długo będzie można aktualizować zakupioną wersję e-sprawozdania do najnowszych wydań. Czy w kolejnych latach będzie trzeba opłacać w tym celu abonament?

"Przy nabyciu aplikacji nabywane jest również okresowe prawo do możliwości dostępu do najnowszych wersji aplikacji.
Opłata gwarancyjna (upgrade) która w kolejnych okresach pozwoli na dostęp do najnowszych wersji będzie dobrowolna."

Co z aktualizacją tego modułu? Czy jeżeli będzie współpracował np. z optimą to czy będzie to standardowo precent ceny modułu?

Tak, możliwość aktualizacji modułu jest oparta na zasadach dotychczasowych jeśli chodzi o wykup gwarancji (upgrade).

Jak długo po zakupie aplikacji e-sprawozdania będzie mozliwa darmowa aktualizacja?

Gwarancja (upgrade) dla wersji standalone (dla klientów nieposiadających dotychczas naszych systemów ERP) trwa 12 miesięcy. Dla użytkowników posiadających nasze systemy Comarch ERP gwarancja (upgrade) jest zrównana do okresu gwarancyjnego pozostałych produktów Comarch zgodnie z dotychczasowymi warunkami licencjonowania.

Czy do e-sprawozdań będzie konieczne wykupywanie corocznego upgradu ?

Nie, lecz po tym czasie nie będzie możliwości upgradeu aplikacji do najnowszych wersji.

Czy jeżeli mam 3 firmy i trzy licencje na COMARCH to wystarczy mi wykupić jedną licencję e-sprawozdania?

Nie, wykupiona licencja na aplikację Comarch e-Sprawozdania jest przeznaczona dla jednej firmy (nie będzie dało się obsłużyć integracji z więcej niż jedną firmą).

Witam, Czy jest dostępna wersja demo programu e-sprawozdania?

Aplikację Comarch e-Sprawozdania w wersji DEMO można pobrać zgodnie z instrukcją na stronie: www.comarch.pl/erp/e-sprawozdania/

Jakie ograniczenia ma wersja DEMO ?

W wersji Demo aplikacji nie mamy możliwości zapisania pliku XML z e-Sprawozdaniem Finansowym.