15 kwietnia 2020

Ulgi w należnościach, poprawa płynności finansowej firm, ochrona i wsparcie rynku pracy – to główne założenia rządowego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. Wartość Tarczy Antykryzysowej oszacowano na ok. 212 mld zł. Program zawiera wsparcie dla pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm.

 Podczas webinaru omówimy:


 • założenia wprowadzonej Tarczy Antykryzysowej  (instumenty pomocowe tj. dopłaty i odroczenia obowiązków, zmiany w podatkach i ubezpieczeniach społecznych, uproszczenia w załatwianiu spraw urzędowych)
 • kolejne propozycje rozszerzenia pakietu pomocowego
 • w jaki sposób nowe przepisy i zmiany prawno-podatkowe zostaną obsłużone w systemach Comarch ERP

Wideo

 

Główne założenia pakietu pomocowego


Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań zakładający pomoc przedsiębiorcom i pracownikom w obliczu coraz poważniejszych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Z punktu widzenia działalności gospodarczej istotne są trzy nowe ustawy:

 • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa,
 • ustawa wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa.


W trakcie webinaru omówimy najważniejsze instrumenty pomocowe wprowadzane w ww. ustawach, do których należą:

 • dopłaty do wynagrodzenia,
 • uelastycznienie czasu pracy,
 • odroczenia obowiązków pracodawcy (np. PPK, badań okresowych),
 • instrumenty podatkowe i ubezpieczenia społeczne (zwolnienie z ZUS dla płatników będących mikroprzedsiębiorcą lub samozatrudnionym, wsteczne rozliczanie strat, większe limity zwolnień przedmiotowych, zwolnienia z niektórych podatków, odroczenie / rozłożenie na raty / umorzenie płatności należności publicznoprawnych na wniosek podatnika, opłaty prolongacyjne, rezygnacja z zaliczek uproszczonych, odroczenie ważnych terminów, wprowadzenie zasady uznaniowości w niektórych przypadkach),
 • uproszczenia sposobu załatwiania spraw (wnoszenie pism, funkcjonowanie sądów i urzędów)

 

Przedstawimy również rozwiązania rozszerzające Tarczę Antykryzysową, będące jeszcze na etapie procedowania. Wśród proponowanych rozwiązań są:

 • rozszerzenie grona firm uprawnionych do zwolnienia z ZUS,
 • wypłata świadczenia postojowego,
 • dodatkowe pożyczki i kredyty dla firm.


Pokażemy jak wskazane zmiany w obszarze kadrowo-płacowym oraz księgowym zostały zaimplementowane do systemów Comarch ERP.

 

Eksperci webinaru

 

Kamil Lisowski - Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych Comarch

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z firmą Comarch i produktami z oferty ERP związany od 2015 roku. Na początku odpowiadał za wsparcie klientów, prowadzenie szkoleń oraz testowanie oprogramowania. Aktualnie prowadzi spotkania i prezentacje dotyczące rozwiązań Comarch ERP. Od 2018 jako Product Manager odpowiada za rozwój systemu Comarch DMS.

 

 

Anna Strzelecka - Tax Manager, Taxpoint

Partner w firmie Taxpoint, doradca podatkowy z 26-letnim doświadczeniem. Łącząc wiedzę merytoryczną z obszaru obsługi prawno-biznesowej klientów oraz umiejętności trenerskie, występuje na licznych seminariach i konferencjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pomocy publicznej oraz szkoleniach z kompetencji miękkich. Prowadzi szkolenia kierowane zarówno do podmiotów biznesowych, instytucji otoczenia biznesu, urzędów państwowych i samorządowych.

 

Partner merytoryczny webinaru

 

 

 

Przeczytaj wiecej o zmianach w prawie