12 marca 2019

W 2019 roku uruchomione zostaną Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – system oszczędności, którego stronami (a zarazem źródłami finansowania) będą pracownicy, pracodawcy i państwo. Zapisz się na webinar, podczas którego poznasz najważniejsze założenia PPK i dowiesz się, jak przygotować na nie firmę. 

Podczas webinaru poruszymy następujące tematy:

  • czym jest nowy system oszczędzania, jaka jest w nim rola pracodawcy i jakie wynikają z tego obowiązki dla firm
  • jakie są ramy czasowe, w których Twoja firma będzie musiała spełnić warunki formalne uczestnictwa PPK
  • PPK w firmie – przygotowanie i wyzwania wynikające w bieżącej obsługi PPK
  • rozwiązania IT ułatwiające firmom uczestnictwo w PPK.

 

Weź udział

12 marca 2019, godzina 11:00

Podczas szkolenia dostępny będzie czat!

Dowiedz się więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych

 

 

Prelegenci: 

Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowy

Konrad Tarański jest absolwentem kierunku finanse i bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu oraz z zakresu gospodarki i szacowania nieruchomości na Politechnice Krakowskiej. Od 1999 roku Konrad Tarański jest zatrudniony w Comarch SA. Początkowo pracował na stanowisku analityka finansowego, od 2001 roku na stanowisku kierownika Działu Finansowego. W 2007 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora finansowego Comarch SA i pełnił obowiązki dyrektora finansowego Comarch SA. Od 2008 roku jest Wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym Comarch SA, jak również jest członkiem zarządów i rad nadzorczych wielu spółek z Grupy Comarch.

 

 

 

 

 

O webinarze

Wejście w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) pociągnie za sobą szereg procesów dostosowawczych w firmach. PPK dotyczyć będą wszystkich firm, ich wdrażanie przebiegnie stopniowo – w pierwszej kolejności (1 lipca 2019) obowiązek prowadzenia PPK obejmie największe firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników,

Terminy dla pozostałych grup przedsiębiorstw również są bardzo bliskie, a zmiany dotkną wielu struktur Twojej firmy – dlatego już teraz dowiedz się, co zrobić, by przygotować ją na PPK.

Podczas webinaru zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje i zasady funkcjonowania dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych w kontekście przygotowań i warunków uczestnictwa firm w PPK. 

 

Agenda

  • Najważniejsze informacje dotyczące PPK – co jest najbardziej istotne dla firm w całym systemie oszczędzania
  • Etapy i terminy wdrażania programu w poszczególnych grupach przedsiębiorstw w zależności od ich wielości 
  • Jak przygotować firmę na Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Obsługa PPK przez systemy IT – narzędzia informatyczne dla przedsiębiorstw