05 grudnia 2019

W trakcie krótkiego szkolenia online otrzymają Państwo najważniejsze informacje o zmianach w tworzeniu rocznych sprawozdań finansowych jakie wprowadził Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Powiemy, jak z pomocą narzędzia Comarch ESEF dostosować się do nowych przepisów obowiązujących wszystkie spółki notowane na GPW.

Webinar to możliwość poznania funkcjonalności narzędzia Comarch ESEF:

 • zarządzanie wieloma sprawozdaniami i użytkownikami
 • edycja wizualna sprawozdania
 • „tagowanie” danych w raporcie elementami taksonomii ESEF
 • tworzenie rozszerzeń taksonomii
 • walidacja sprawozdania i eksport raportu w wybranym formacie
 • budowa sprawozdania za kolejne lata na podstawie roku poprzedniego
 • budowa kolejnych wersji językowych sprawozdań
 • potencjalne funkcjonalności aplikacji (w zależności od decycji KNF/GWP - podpisy czy wysyłka raportów)

Wideo

5 grudnia 2019, godzina 11:00

Podczas szkolenia dostępny będzie czat!

 

ESEF – nowy wymóg dla Emitentów papierów wartościowych w Unii Europejskiej

 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opracował standardy regulacyjne w zakresie elektronicznego formatu sprawozdawczości dla Emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych na terytorium Unii Europejskiej (w Polsce są to spółki z GPW). Zgodnie z tymi standardami roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), znakowane będą przy użyciu języka znaczników XBRL, a znaczniki te będą umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL.

Ten nowy obowiązek może być spełniony dzięki aplikacji Comarch ESEF, która odpowiada na wszystkie wymagania dotyczące tworzenia sprawozdań w iXBRL. Rozwiązanie powstało w oparciu o doświadczenia Comarch SA - spółka była jednym z uczestników testów ESMA w roku 2017, a także sama podlega regulacji ESEF. To pomogło w opracowniu przejrzystej aplikacji o logicznej budowie, która umożliwia swobodną pracę użytkownikom pracującym na co dzień z raportami finansowymi.

 

Agenda webinaru:

 • Jakie zmiany dla spółek giełdowych niesie raportowanie ESEF wprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
 • Czym jest taksonomia ESEF i jakie są główne wyzwania przy „tagowaniu” sprawozdania 
 • Aplikacja Comarch ESEF spełniająca wymogi raportowania w iXBRL

 

Szkolenie poprowadzą:

 

Paweł Krupa - Product Manager - systemy FK/HR

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zdobywał w spółkach audytowych, w których zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w przedsiębiorstwach wykorzystuje podczas spotkań z obecnymi i potencjalnymi klientami systemu Comarch ERP XL (głównie w zakresie księgowości oraz kadr i płac). Do zadań Pawła należy również praca nad rozwojem aplikacji FK/HR - głównie Comarch e-Sprawozdania oraz Comarch ESEF.

 

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących takich obszarów jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

 

Partner merytoryczny webinaru:

 

 

 

Patronat medialny webinaru:

 

 

 

 

 

Zapisz się na demo Comarch ESEF >>>